ขอให้อธิบายความหมายของคำว่า พร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6642
อ่าน  13,685

พร หมายถึง สิ่งที่ประเสริฐ เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ฉะนั้น เมื่อปรารถนาที่จะได้ผลอย่างใด ก็มักขอพร บางท่านก็อวยพรให้ได้ผลที่ดีสมความปรารถนา ผู้ที่ขอพรในสมัยนี้ ต่างกับที่ท่านวิสาขามิคารมาตา ขอพรจากพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านขอโอกาสที่จะได้ทำกุศล อันเป็นเหตุที่จะให้ได้พรนั้น เพราะ คนอื่นจะนำพรมาให้ไม่ได้

พรใดที่ปรารถนานั้น ต้องเป็นผลของกุศลกรรมของตน จึงควรต้องกระทำกุศลมากๆ ทุกประการเพื่อให้ได้รับพร คือ ผลของกุศลทุกประการโดยครบถ้วน


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 27 พ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 25 มิ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 27 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ....

 
  ความคิดเห็น 4  
 
best46
วันที่ 15 ก.ค. 2554
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 28 ธ.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Momva
Momva
วันที่ 14 เม.ย. 2561

ความหมายดี 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ