ขอให้อธิบายความหมายของคำว่า “พร”
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6642
อ่าน  13,102

     พร  หมายถึง สิ่งที่ประเสริฐ  เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ฉะนั้น เมื่อปรารถนาที่จะได้ผลอย่างใด ก็มักขอพร  บางท่านก็อวยพรให้ได้ผลที่ดีสมความปรารถนา ผู้ที่ขอพรในสมัยนี้ ต่างกับที่ท่านวิสาขามิคารมาตา ขอพรจากพระผู้มี พระภาค ฯ ท่านขอโอกาสที่จะได้ทำกุศล อันเป็นเหตุที่จะให้ได้พรนั้น เพราะ  คนอื่นจะนำพรมาให้ไม่ได้
     พรใดที่ปรารถนานั้น ต้องเป็นผลของกุศลกรรมของตน จึงควรต้องกระทำกุศลมากๆ ทุกประการเพื่อให้ได้รับพร คือผลของกุศลทุกประการโดยครบถ้วน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 27 พ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 25 มิ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 27 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
best46
วันที่ 15 ก.ค. 2554
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 28 ธ.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Momva
Momva
วันที่ 14 เม.ย. 2561

ความหมายดี 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ