ช่วยอนุเคราะห์คนมีอาชีพเดินทางไปต่างจังหวัด
 
yuphin
วันที่  27 พ.ย. 2550
หมายเลข  5676
อ่าน  574

      เมื่ออยู่กรุงเทพก็พอมีโอกาสได้ฟังธรรมะอ่านหนังสือบ้าง แต่เวลาเดินทางโอกาสก็

น้อยลง ทำให้หลงลืมสติอยู่บ่อยมาก เพราะยังไม่มั่นคงในการเจริญสติ และยังต้องต่อสู้

กับกิเลสของตนที่ยังหนาแน่น  บางครั้งต้องทำอกุศลอยู่บ่อยๆ พระคุณของการสนทนา

ธรรมช่วยให้เจริญสติมากขึ้น    พอออกจ้งหวัดก็กลับไปเหมือนเดิม     จึงอยากขอความ

อนุเคราะห์ว่าจะทำเช่นไรดี ขอบคุณค่ะ


Tag  เจริญสติ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 27 พ.ย. 2550

 ควรหาเครื่องเล่น mp ๓ แบบพกพาติดตามตัว เพื่อฟังพระธรรมบ่อยๆ เพราะขณะที่ฟัง

พระธรรม ขณะนั้นเหมือนถูกท่านอาจารย์หรือพระพุทธองค์ เตือนอยู่เนืองๆ เมื่อถูกเตือน

อยู่บ่อยๆย่อมทำให้น้อมไปเพื่อการเจริญกุศลเข้าใจธรรมะและระลึกรู้สภาพธรรมมากยิ่ง

ขึ้น ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งอันสูงสุด

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 พ.ย. 2550

   พระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคล 38 ประการ เช่น ไม่คบคนพาล ให้คบบัณฑิต ตั้งตนไว้

ชอบ เช่น ขณะที่เราใส่ใจตั้งใจจริงที่จะเป็นคนดี ทำดี ตั้งใจศึกษาธรรม   ตั้งใจฟังธรรม

ขณะนั้น จิตก็เป็นกุศล เพราะถ้าเราไม่ได้ฟังธรรม ไม่ให้ให้ทาน รักษาศีล จิตขณะนั้น ก็

เป็นอกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
saifon.p
วันที่ 27 พ.ย. 2550

        ถ้าเห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมจริงๆ  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน         เราจะมีเวลาให้กับการฟังพระธรรมโดยแน่นอนค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 27 พ.ย. 2550

                          ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

บางครั้งอาจจะมีเรื่องต่างๆ  ทำให้ฟังพระธรรมไม่รู้เรื่อง   หรือไม่เข้าใจ   แต่อาศัยฟังไป

เรื่อยๆ     เมื่อเข้าใจ ก็ย่อมทำให้ปัญญาเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อย   แต่น้อยมากเหมือนไม่

เพิ่มเลย  ทำให้เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ กระทบก็ย่อมทำให้เป็นอกุศลตามมาได้ง่าย เพราะ

เพียงปัญญาขั้นการฟัง แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่า ปัญญาขั้นการฟังนี่แหละจะนำไปสู่

ทางดับกิเลส  ดังนั้น เมื่อมีเหตุปัจจัยให้อกุศลเกิด ก็เกิด  ไม่มีใครห้ามหรือบังคับได้เลย

ครับ    พระธรรมจะช่วยค่อยๆ รู้จักความจริงว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา  แต่จะไม่ให้อกุศลเกิดนั้น ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ครับ ขออนุโมทนา                                  ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
oom
oom
วันที่ 28 พ.ย. 2550

ใช่ค่ะ ต้องฟังธรรมมากๆ แล้วจะช่วยทำให้เข้าใจและปฏิบัติง่ายขึ้น เพราะเวลาที่เราหลงลืมสติ     พอได้ฟังธรรม    จะเปรียบเหมือนมีอาจารย์คอยตักเตือนและสอนเรา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แช่มชื่น
วันที่ 28 พ.ย. 2550

เราก็จะเห็นความเป็นธรรมดาของอกุศลที่เกิดบ่อย  แม้แต่ขณะที่ฟังพระธรรม  อกุศลก็เกิดได้เช่นกันครับ     แต่ก็มีปัจจัยให้กุศลเกิดดับสลับกันมากขึ้นด้วย  ถ้าเราเห็นความสำคัญของการฟังพระธรรมว่า เป็นปัจจัยเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้ปัญญางอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้น  และยังเป็นปัจจัยให้สังขารขันธ์ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศล รวมทั้งสติก็สามารถเกิดได้   เราก็ไม่ควรจะขาดการฟังพระธรรมในชีวิตประจำวันครับ    แต่ก็ไม่ควรจะเป็นการหวังให้สติเกิดเพราะการได้ฟังพระธรรมครับ   เพราะจุดประสงค์จะแยกกันตรงที่ฟังเพื่อ  "เข้าใจ"   หรือฟังเพื่อ    "หวังสติ"    ณ จุดนี้  สำคัญมากที่จะต้องพิจารณาจิตให้ลึกลงไปโดยละเอียดว่า เราฟังพระธรรมเพราะอะไรด้วยครับขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
jurairat
วันที่ 30 พ.ย. 2550

      ขออนุโมทนากับกุศลจิตของทุกท่านค่ะ ดิฉันเห็นด้วยค่ะที่ว่าขาดการฟังไม่ได้เลย

จุด ประสงค์ของการฟังเพื่อให้เข้าใจในสภาพธรรมที่แท้จริงมากขึ้น การฟังสะดวกกว่า

การอ่าน       โดยเฉพาะสมัยนี้อุปกรณ์ในการฟังแบบพกมามีให้เลือกมากมาย ไม่เกะกะ

รุ่มร่าม เหมือน หลายปีก่อน สำคัญที่สุดคือไม่หวังผลเพื่อสิ่งอื่นใด เพราะนั่นคือการไขว้

เขวออกนอกทาง ถ้า สติเกิดขณะนั้นก็จะรู้จักกำลังของโลภะอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นเครื่อง

กั้นบังปัญญา    คือความเข้าใจ ซึ่งเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย     ดิฉันจำคำพูดของท่าน

อาจารย์สุจินต์ได้ว่า    " เสียงของพระธรรม   ไม่สาธารณะกับทุกคน  ผู้สะสมบุญในการ

เจริญสติเจริญปัญญาอันมีศรัทธาเป็นเบื้องต้น จึงจะ ได้ยินได้ฟัง   " สังเกตหรือพิสูจน์

ได้จากคนใกล้ชิด จะมีสักกี่คนที่ฟังพระธรรมตามคำชักชวน      ศรัทธาก็ไม่เกิด แม้ว่ามี

เสียงพระธรรมดังอยู่ใกล้ๆ ยังไม่ไม่ได้ยินเพราะไม่ได้ฟัง ขออนุโมทนาอีกครั้งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ