การฆ่าตัวตาย
 
small
วันที่  28 พ.ย. 2550
หมายเลข  5690
อ่าน  1,823
1. ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างไร   และจะได้ผลวิบากจากการฆ่าตัวตายเป็นอย่างไร2. กรณีที่มีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องทานยาควบคุมอารมณ์ตลอดเวลา   เมื่อไรที่ฤทธิ์ยาหมด ในบางขณะคิดจะฆ่าตัวตาย  เราสามารถช่วยหรือให้คำปรึกษาอย่างไรดี3. ฤทธิ์ยาสามารถไปควบคุมการนึกคิดของจิตได้หรือ?

Tag  ฆ่าตัวตาย
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 28 พ.ย. 2550
๑.การฆ่าตัวตายไม่เป็นอกุศลกรรมบถ ไม่มีวิบากเพราะไม่ใช่กรรม๒.ควรแนะนำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์  เมื่อได้ขณะที่ได้แสนยากควรสะสมแต่กรรมดี๓.ฤทธิ์ยาไม่สามารถไปควบคุมการนึกคิดของจิตได้  แต่ยาคือรูปบางอย่างเป็นปัจจัยให้จิตบางประเภทเกิดได้
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
prachern.s
วันที่ 28 พ.ย. 2550

เชิญคลิกอ่านที่นี่...อักขณสูตร

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 พ.ย. 2550

ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก  ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ยาก  การฟังพระสัทธรรม เป็นของยาก      การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นของยาก การฆ่าตัวตายไม่เป็นอกุศลกรรมบถก็จริง  แต่เป็นอกุศลจิตค่ะ  และเป็นผลของกรรมในอดีตที่เคยฆ่าสัตว์  ทำให้อายุสั้น   ไม่ถูกเขาฆ่า  ก็ฆ่าตัวตายค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
saifon.p
วันที่ 28 พ.ย. 2550

    ถ้ามีความรู้ทางจิตเวชต้องเข้าหาผู้ป่วยและดูแลอย่างจิตเวช ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร ยิ้ม

แย้ม   เรียกชื่อผู้ป่วยให้ถูกต้อง แนะนำตัวเอง   บอกวัตถุประสงค์ของการพูดคุย ซักถาม

อาการ รับฟัง อาจพูดซ้ำคําตอบของผู้ป่วย      เพื่อให้ผู้ป่วยได้คิด เปิดโอกาสให้ระบาย

ความรู้สึก ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมบําบัด   ถ้าผู้ป่วยซึมเศร้ามากๆ อย่า!!! กระตุ้น หรือ

เซ้าซี้ เพราะอาจจะทำให้ผู้ป่วยทำร้ายตัวเองได้    ควรอยู่เป็นเพื่อนผู้ป่วยและดูแลใกล้

ชิด รอให้ยาออกฤทธ์อาการจะดีขึ้น อย่าลืมเก็บอาวุธทุกอย่างนะคะ  และต้องทานยาต่อ

เนื่อง จิตที่คิดจะช่วยเป็นกุศลจิต ขออนุโมทนา แต่ต้องอดทน อย่างไรก็ตาม ทุกคนหนี

กรรมไม่พ้น หากมีเหตุก็ต้องเป็นไปตามกรรม ถึงแม้นจะดูแลอย่างดี

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 28 พ.ย. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 29 พ.ย. 2550

เชิญคลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม...ฆ่าตัวตาย...อนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
แช่มชื่น
วันที่ 30 พ.ย. 2550

ขออนุโมทนาคุณ  saifon.p ครับ  เป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคนไข้โดยตรง  คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับเจ้าของกระทู้และอีกหลายท่านเป็นอย่างยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
udomjit
วันที่ 14 มี.ค. 2551

     ดิฉันกำลังจะเข้ามาpost ถามเรื่องฆ่าตัวตาย แต่ลองสืบค้นดูก่อน.... เพื่อนผู้ศึกษา

ธรรมมา ด้วยกันเป็นเวลาเนินนาน   เมื่อวานฆ่าตัวตาย ดิฉันทั้งเสียใจและห่วงใยในการ

เดินทางสู่โลกหน้าของเธอ    ดิฉันเคยพาเธอไปสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์เมื่อ

ประมาณปี 2545   เธอติดตามฟังท่านอาจารย์เสมอๆ ทางวิทยุตอนกลางวัน ทุกอย่างดู

ดี  ดูเธอเข้าใจชีวิตดี แต่แล้ว เมื่อคิดว่าสามีนอกใจ   ทุกอย่างที่เคยศึกษาเคยได้ยินได้

ฟังกลับไม่สามารถเกื้อกูลได้เลย...  ดิฉันดีใจที่ได้ทราบว่าการฆ่าตัวตายไม่เป็นการล่วง

อกุศลกรรมบทดีใจจริงๆ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ