การชื่นชมในความตั้งใจ

 
tmangkon
วันที่  16 พ.ค. 2567
หมายเลข  47747
อ่าน  143

มีข่าวที่นักเคลื่อนไหวทางการเมือง อดอาหารเสียชีวิต เพื่อนของดิฉันคุยว่า เขาชื่นชมในความตั้งใจของบุคคลนั้นที่เด็ดเดี่ยว แต่ดิฉันคิดว่า ความตั้งใจแบบนั้น น่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิทางพุทธศาสนา ไม่น่าจะชื่นชม เลยจะขอคำชี้แนะด้วยค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 18 พ.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่ควรชื่นชมยินดี ต้องเป็นการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นกุศล เป็นไปในทาน เป็นไปในศีล เป็นไปในการอบรมเจริญความสงบของจิต เป็นไปในการอบรมเจริญปัญญา และที่สำคัญ ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีแม้แต่บทเดียวที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย ดังนั้น การกระทำตนให้ลำบากเดือดร้อน ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเลย เพราะชีวิต มีค่ามาก ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็เป็นโอกาสให้ได้เจริญกุศลสะสมความดีเป็นประโยชน์กับตนเองตนเอง ไม่มีใครจะไปจัดการอะไรได้ ปัญหาในทุกสังคมเกิดเพราะอกุศล ถ้ายังไม่เห็นต้นเหตุของปัญหา ก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย ถ้าแต่ละคนเป็นคนดี จะไม่มีปัญหาใดๆ เลย ครับ

... ยินดีในกุศลของคุณ tmangkon และทุกๆ ท่านด้วยครับ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 19 พ.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ