ร้อน เดือดร้อน

 
nattawan
วันที่  17 พ.ค. 2567
หมายเลข  47749
อ่าน  151

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อากาศร้อนมาก ร้อนบ้างไหม? แล้วร้อนขนาดนี้เดือดร้อนบ้างหรือไม่?ความร้อนกับความเดือดร้อนจะนำไปสู่ความเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไร

เชิญชม ...

รายการบ้านธัมมะ 27 เมษายน 2567 เรื่อง ร้อน เดือดร้อน

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 17 พ.ค. 2567

จะร้อนก็เป็นธรรมะ จะเดือดร้อนก็เป็นธรรมะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆ แต่ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ร้อน ร้อนก็ไม่สามารถจะปรากฏได้ แต่ถึงแมีร้อนไม่ปรากฏ ความเดือดร้อนก็มีได้เพราะว่าเป็นลักษณะของความไม่สบายใจ ความเดือดร้อนใจ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงๆ ที่ปัญญาสามารถเข้าใจได้ถูกต้องว่า ไม่ใช่เรา เพราะเป็นธรรมะทั้งหมด

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 17 พ.ค. 2567

... ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังเฉยๆ ฟังด้วยความเคารพสูงสุดในความจริงที่ได้ฟังแต่ละคำ ซึ่งถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดง ไม่มีการที่จะรู้ความจริงได้เลย ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 17 พ.ค. 2567

แนะนำหนังสือ ...

กฐินคืออะไร

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nattawan
วันที่ 17 พ.ค. 2567

ควรประพฤติธรรมให้สุจริต

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ