วันสำคัญของชีวิต

 
nattawan
วันที่  17 พ.ค. 2567
หมายเลข  47751
อ่าน  142

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ททุกท่านเกิดมาเพราะความไม่รู้ มีความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ ในขณะนี้ จนกว่าจะได้ยินได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วรู้ความจริง เพราะฉะนั้นเกิดมาแล้ว อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของแต่ละท่าน เชิญชม

รายการบ้านธัมมะ 6 เมษายน 2567 เรื่อง วันสำคัญของชีวิต

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 17 พ.ค. 2567

ไม่มีใครสามารถเข้าใจพระธรรมได้โดยการอยาก แต่สามารถเข้าใจได้โดยการฟัง ไม่ใช่การฟังคำของผู้อื่น แต่ต้องเป็นการฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เป็นปัจจัยให้สามารถเข้าใจถูกต้องได้ ถ้ามีการพิจารณาไตร่ตรองโดยแยบคายจริงๆ เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในพระธรรมว่าไม่ลึกซึ้ง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 17 พ.ค. 2567

... วันสำคัญในสังสารวัฏฏ์ คือวันที่มีโอกาสได้ฟังคำที่ทำให้มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมี ซึ่งก่อนนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของทุกวัน ทั้งวัน แต่ละหนึ่งขณะได้ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 17 พ.ค. 2567

แนะนำหนังสือ ...

เข้าใจธรรม Understanding Dhamma

โดย นีน่า วัน กอร์คอม

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nattawan
วันที่ 17 พ.ค. 2567

ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ