ไม่ใช่หนทางอื่นเลย

 
เมตตา
วันที่  18 พ.ค. 2567
หมายเลข  47755
อ่าน  341

ต้องเห็นพระคุณอย่างยิ่งของ ทุกคำ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่อนุเคราะห์แสดงโดยละเอียด ไม่ให้เกิดความเห็นผิดใดๆ ทั้งสิ้น

ถ้าฟังด้วยความเคารพว่า เพื่อเข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว และได้ทรงแสดงให้คนอื่นเห็นความลึกซึ้งด้วยว่า เข้าใจ หมายถึงอะไร ไม่ได้หมายความว่า จำ

*เริ่มมีความเห็นที่เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนจากความที่เคยเห็น ว่า เป็นอะไร เพื่อจะค่อยๆ เข้าถึงความเป็นสิ่งนั้น ที่จะรู้ว่า ไม่ใช่เราจริงๆ

เห็นไหมความลึกซึ้ง นั่นคือ มรรคอริยสัจจะในอริยสัจจ์ ๔ *

ขอเชิญคลิกฟังได้ที่ ...

ทุกข์ กับ ทุกขอริยสัจจ์ต่างกันอย่างไร

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
swanjariya
วันที่ 19 พ.ค. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและยินดียิ่งในกุศลค่ะน้องเมตตา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 19 พ.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ