อดทนที่จะเผากิเลส เผาความติดข้องและความไม่รู้ เป็นอาตาปี

 
nattawan
วันที่  20 พ.ค. 2567
หมายเลข  47759
อ่าน  116

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

🌱สติสัมปชัญญะเกิด ถ้าไม่ใช่โดยอนัตตา ก็เป็นมิจฉามรรคซึ่งมาจากมิจฉาทิฏฐิ

🍃ผลย่อมสมควรแก่เหตุ เหตุที่สมควร คือ ความรอบรู้ในปริยัติ

🌿ศึกษาพระไตรปิฏกโดยไม่ถูกต้อง
เหมือนจับงูพิษข้างหาง

🌾ปัญญาเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ที่เห็นแล้ว คือ เห็นตัวธรรมแท้ๆ ไม่มีเราสักขณะเดียวเลย เป็นเพียงธาตุแต่ละหนึ่ง ไม่ใช่เรา

🍀อดทนที่จะเผากิเลส เผาความติดข้องและความไม่รู้ เป็นอาตาปี

🌻เห็นดอกไม้ ก็ไปแล้ว ไปสู่การเห็นเหมือนเดิมที่เคยเห็น เป็นอัตตา เพิ่มความไม่รู้และความต้องการต่างๆ โดยความเป็นเรา ไม่ใช่อนัตตา

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 20 พ.ค. 2567

ไม่รู้จักพระพุทธเจ้า
เพราะละเลยการศึกษาพระปริยัติธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 20 พ.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ