ธรรมคืออะไร

 
nattawan
วันที่  17 พ.ค. 2567
หมายเลข  47750
อ่าน  106

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมคืออะไร เบื้องต้นของความรู้ความเข้าใจของทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้ดีแล้วก็คือความเข้าใจว่า ธรรมคืออะไร เพราะไม่ว่าจะศึกษาส่วนใดส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎก อรรถกถา เป็นคำที่ตรัสไว้ดีแล้ว จะทิ้งคำว่า ธรรมคืออะไรไม่ได้เลย เพราะว่าเป็นเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดของความเข้าใจในทุกระดับขั้น

เชิญชม ...

รายการบ้านธัมมะ 4 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ธรรมคืออะไร

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 17 พ.ค. 2567

ธรรมหมายถึงสิ่งที่มีจริงๆ เปลี่ยนความจริงของสิ่งนั้นไม่ได้เลย มีลักษณะเฉพาะตน แต่เพียงเท่านี้ก็ไม่เพียงพอต่อความเข้าใจ เพราะต้องรู้ความแตกต่างของแต่ละหนึ่ง แต่ละหนึ่ง แต่ละหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวัน และต้องรู้ความลึกซึ้งด้วย ถึงสามารถละความยึดถือสิ่งที่มีจริงที่ปรากฎว่าเป็นตัวตน เป็นเรา เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 17 พ.ค. 2567

... ต้องฟังด้วยความมั่นคง ด้วยสัจจะ ด้วยความจริงใจเท่านั้น ที่จะทำให้ค่อยๆ รู้ความจริงได้ จึงต้องมีสัจจบารมี ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 17 พ.ค. 2567

แนะนำหนังสือ ...

ธรรมคืออะไร

โดย คำปั่น อักษรวิลัย

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nattawan
วันที่ 17 พ.ค. 2567

ตนเทียว เป็นคติของตน

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ