ธรรมอยู่ที่ชีวิตประจำวัน

 
nattawan
วันที่  16 พ.ค. 2567
หมายเลข  47748
อ่าน  135

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆ ทุกขณะของชีวิต เป็นชีวิตประจำวันของแต่ละท่านที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยที่แต่ละท่านได้สะสมมา อะไรเป็นตัวอย่างของสิ่งที่มีจริงๆ ที่สามารถเข้าใจได้ในชีวิตประจำวัน เชิญติดตามชมเนื้อหาได้ค่ะ

รายการบ้านธัมมะ 11 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ธรรมอยู่ที่ชีวิตประจำวัน

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 16 พ.ค. 2567

ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆ ไม่พ้นไปจากชีวิตประจำวันเลย ถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะจะเข้าใจว่าชีวิตประจำวันยาวมาก เที่ยง ตั้งแต่เกิดจนตายเหมือนไม่มีอะไรดับไปเลย แต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตประจำวันแสนสั้น ในชั่วขณะที่จิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่พ้นไปจากขณะนี้ เดี๋ยวนี้เลย เพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันที่สามารถเข้าใจได้ดีที่สุดก็คือขณะนี้เดี๋ยวนี้นั่นเอง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 16 พ.ค. 2567

... ศึกษาธรรม ไม่ใช่ศึกษาชื่อ ไม่ใช่ศึกษาเรื่อง แต่ศึกษาตัวจริงที่มีทั้งวันแต่ไม่รู้ เริ่มรู้ว่าธรรมอยู่ไหน ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 16 พ.ค. 2567

แนะนำหนังสือ ...

บารมีในชีวิตประจำวัน

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nattawan
วันที่ 16 พ.ค. 2567

บัณฑิตทั้งหลาย อันสุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ