การชื่นชมในความตั้งใจ
โดย tmangkon  16 พ.ค. 2567
หัวข้อหมายเลข 47747

มีข่าวที่นักเคลื่อนไหวทางการเมือง อดอาหารเสียชีวิต เพื่อนของดิฉันคุยว่า เขาชื่นชมในความตั้งใจของบุคคลนั้นที่เด็ดเดี่ยว แต่ดิฉันคิดว่า ความตั้งใจแบบนั้น น่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิทางพุทธศาสนา ไม่น่าจะชื่นชม เลยจะขอคำชี้แนะด้วยค่ะความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 18 พ.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
สิ่งที่ควรชื่นชมยินดี ต้องเป็นการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นกุศล เป็นไปในทาน เป็นไปในศีล เป็นไปในการอบรมเจริญความสงบของจิต เป็นไปในการอบรมเจริญปัญญา และที่สำคัญ ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีแม้แต่บทเดียวที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย ดังนั้น การกระทำตนให้ลำบากเดือดร้อน ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเลย เพราะชีวิต มีค่ามาก ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็เป็นโอกาสให้ได้เจริญกุศลสะสมความดีเป็นประโยชน์กับตนเองตนเอง ไม่มีใครจะไปจัดการอะไรได้ ปัญหาในทุกสังคมเกิดเพราะอกุศล ถ้ายังไม่เห็นต้นเหตุของปัญหา ก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย ถ้าแต่ละคนเป็นคนดี จะไม่มีปัญหาใดๆ เลย ครับ
... ยินดีในกุศลของคุณ tmangkon และทุกๆ ท่านด้วยครับ ...


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 19 พ.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย tmangkon  วันที่ 18 มิ.ย. 2567

ขอบพระคุณมากค่ะ