ทุกคนถูกเผาด้วยความต้องการของตนเองตลอดเวลา

 
nattawan
วันที่  1 ก.พ. 2567
หมายเลข  47344
อ่าน  215

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

One isburnt by one’s desire all the time. In reality one is attached to one’s feeling, not really the person…

ทุกคนถูกเผาด้วยความต้องการของตนเองตลอดเวลา ในความเป็นจริงแล้ว เราติดข้องกับความรู้สึกของตนเอง ไม่ใช่บุคคลใดๆ

อ่านเพิ่มเติม ...

สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 6

Photo cr. Our Beautiful World


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 1 ก.พ. 2567

One kills oneself and one’s heart by one’s attachment and ignorance. We are trapped, lured by attachment all the time. It’s truly poisonous.

ทุกคนฆ่าตัวเองและจิตของตนด้วยความติดข้องและความไม่รู้
เราติดบ่วง ถูกล่อด้วยความติดข้องตลอดเวลา ความติดข้องเป็นยาพิษอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม ...

สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 6

Photo cr. Num Sitdhiraksa

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 1 ก.พ. 2567

Attachment is only a conditioned moment. Attachment is like a trap or a bait.

การติดข้องเป็นเพียงขณะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย การติดข้องเป็นเหมือน กับดักหรือเหยื่อล่อ

อ่านเพิ่มเติม ...

สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 6

Photo cr. Num Sitdhiraksa

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 1 ก.พ. 2567

ชีวิตเหลือน้อยเต็มทีแล้ว ควรที่จะได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเข้าใจพระธรรมว่ามีคุณค่ามหาศาล เพราะธรรมเป็นการตรัสรู้และทรงแสดงโดยบุคคลผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดในโลก คือ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเหตุว่า ถ้าไม่เริ่มที่การฟัง การศึกษาในครั้งแรกๆ ก็จะไม่มีการฟัง การศึกษาในครั้งต่อๆ ไปอย่างแน่นอน ความเข้าใจพระธรรมเท่านั้น ที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงสำหรับชีวิต ดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งจะได้มีโอกาสฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจต่อไป

อ่านเพิ่มเติม ...

ทุนชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากัน และทุนธรรมมะมาจากไหน

Photo cr. Amazing World

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nattawan
วันที่ 1 ก.พ. 2567

ธรรมทุกคำมีค่ามาก ถ้ามีความตั้งใจที่จะฟัง ที่จะศึกษาด้วยความจริงใจแล้ว ความเข้าใจก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นไปตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม ...

ผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐาน

Photo cr. Buddhism-Path To Peace

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 2 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ คุณnattawanและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 2 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ