พระธรรมเปลี่ยนชีวิต

 
nattawan
วันที่  1 ก.พ. 2567
หมายเลข  47346
อ่าน  177

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คุณวรินทร พราหมณ์ชู (ไก่) : ธรรมะคือทุกสิ่งที่มีจริง ยิ่งฟังยิ่งยาก ยิ่งฟังยิ่งลึก จำไม่ใช่เรา โกรธไม่ใช่เรา เกลียดไม่ใช่เรา ฟังแล้วโล่งเพราะรู้ว่าไม่มีเรา มีแค่จิต เจตสิก รูป เกิดเพราะเหตุปัจจัยและดับ ไม่สามารถบังคับบัญชาได้

ถ้าไม่ได้ฟังธรรมคงจะหย่ากับภรรยา คำว่า "ธรรมะ" คำเดียวลึกซึ้งมาก สิ่งที่มีจริงไม่ใช่เรา มีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่ง (จะเปิดดูซีรีส์จีนแต่เจอท่านอาจารย์ ได้ฟังปรมัตถธรรมสังเขป บรรยายโดยท่านอาจารย์ ฟังแล้วสะดุดทันทีและหลังจากนั้นไม่เคยขาดการฟังธรรมะเลย)

ทอจ : ทุกคนที่มีความเข้าใจพระธรรมเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่า "ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง" สามารถเข้าใจได้ว่ามีจริง พระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง ไม่เคยได้ยินมาก่อน เริ่มคิดถึงธรรมะว่ามีจริงน่าอัศจรรย์ ไม่ใช่สิ่งที่เลื่อนลอย ไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเพราะเป็นสิ่งที่ทรงตรัสรู้

อ.คำปั่น : ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและน่าอัศจรรย์อย่างไร ... คำว่าธรรมะหาฟังได้ยาก มีความละเอียดลึกซึ้ง จริงๆ แล้วคือสิ่งที่มีจริงเพราะได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะพระองค์ตรัสคำว่า "ธรรมมีจริง ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน อย่างนั้นแต่ละหนึ่งๆ " ถ้าไม่เคยสะสมเหตุที่ดีมาก่อน ไม่ได้เคยได้ฟังมาก่อน จะไม่ได้ยินคำนี้เลยหรือได้ยินก็ผ่านไป ทำให้ได้ฟังและได้สะสมความเข้าใจต่อไป น่าอัศจรรย์พระพุทธศาสนาที่บุคคลเลือกสรรแล้ว สามารถเอาสิ่งที่ควรและทิ้งสิ่งที่ไม่ควร

ทอจ : พยานคือทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ฟังสามารถเข้าใจสิ่งที่มีจริงเป็นพยาน พระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริง จึงตรัสว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง ไม่ได้ทรงทำอย่างอื่นเลย แต่ทรงตรัสรู้ความจริง

ฟังธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วต้องฟังต่อไปด้วยว่า "ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา" ... ต้องมั่นคง

เริ่มรู้ว่าความจริงมี เพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริง!!!

กำลังของความสนใจและตั้งใจฟัง ตั้งแต่ได้เริ่มฟังแล้วไม่เคยขาดการฟังเลย อย่างนี้ต้องสะสมมานานเท่าไหร่? ไม่ขาดการฟังเพราะรู้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ขอเชิญรับชมสนทนาธรรม
คุณวรินทร พราหมณ์ชู
กับ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

เรื่อง "พระธรรมเปลี่ยนชีวิต"

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

🔵FB : วิทยุออนไลน์บ้านธัมมะ www.facebook.com/share/v/Xtxy1bX8btVioDAq/?mibextid=ejvXOw

🔵FB: ชมรมบ้านธัมมะ www.facebook.com/share/v/mZBuDpBZ673qcDz9/?mibextid=ejvXOw

🔴YT: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.youtube.com/live/zz2m4NxLziI?si=GN2o8P85jvescKJB

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 1 ก.พ. 2567

คุณไก่ได้ใช้ความสามารถทางด้าน ดนตรีเป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนา โดยขับร้องเพลงเพราะไม่รู้ (สำเนียงใต้)

เชิญฟัง youtu.be/mjy9lZofYTE?si=z8iIj6ziKOjOEKES

ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่า เวอร์ชั่นนี้ทำนองสนุกสนาน

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 1 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 2 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ คุณnattawanและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ