ขณะนี้เกิดดับเพราะอะไร?

 
nattawan
วันที่  2 ก.พ. 2567
หมายเลข  47348
อ่าน  144

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

" ขณะนี้เกิดดับเพราะอะไร?
เพราะยังไม่รู้ความจริง "
เมื่อรู้ความจริง ไม่ติดข้อง จึงดับการเกิดได้

สนทนาธรรมที่เชียงใหม่
๒ ก พ. ๕๙
youtu.be/WT4Rog7KbTg

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 2 ก.พ. 2567

ต้องตรงตั้งแต่ต้น " มีเรา หรือมีธรรมะ? " ให้มีความมั่นคงว่าเป็นธรรมะ ไม่ใช่เรา

สนทนาธรรมที่เชียงใหม่
๒ ก.พ. ๕๙
youtu.be/WT4Rog7KbTg

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 2 ก.พ. 2567

ความสุขของดิฉัน
ก็คือความเข้าใจธรรมะของแต่ละคน

กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
สนทนาธรรมที่ลำพูน ๒ ก.พ. ๕๙

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 2 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ