ทุกอย่างเป็นธรรมะ แต่ลืมเสมอ

 
nattawan
วันที่  3 ก.พ. 2567
หมายเลข  47351
อ่าน  136

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ทุกอย่างเป็นธรรมะ แต่ลืมเสมอ
เป็นเราเป็นเขาไปหมดทุกเรื่อง
ฟังบ่อยๆ จนปัญญาเข้าใจว่า
ทุกอย่างเป็นธรรมะ ไม่ใช่เรา

สนทนาธรรมที่เชียงใหม่
บ่าย ๓ ก.พ. ๕๙
youtu.be/brbNtNFMHa0

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 3 ก.พ. 2567

ฟังธรรมแล้วเข้าใจ เห็นประโยชน์ของกุศล เห็นโทษของอกุศล จึงสละอกุศล เพราะขณะใดที่กุศลไม่เกิด ขณะนั้นเป็นอกุศล

สนทนาธรรมที่เชียงใหม่
เช้า ๓ ก.พ. ๕๙
youtu.be/Bv9HzZb4M_c

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 3 ก.พ. 2567

พระธรรมแต่ละคำสำหรับละ
ละความไม่รู้ เพราะไม่รู้จึงติดข้องในสิ่งที่มีจริงเพียงชั่วคราวแล้วหมดไป ฟังเพื่อเข้าใจจริงๆ แต่ละคำอย่างรอบรู้ แจ่มแจ้ง
ควรได้ฟังสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อสะสมความตรง ความเข้าใจ ความมั่นคงต่อไป
โอกาสที่จะได้ฟังธรรม ไม่มากและไม่นาน

สนทนาธรรมเชียงใหม่ เช้า ๓ ก.พ. ๕๙
youtu.be/Bv9HzZb4M_c

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 3 ก.พ. 2567
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 3 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ