ขณะนี้เกิดดับเพราะอะไร?
โดย nattawan  2 ก.พ. 2567
หัวข้อหมายเลข 47348

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

" ขณะนี้เกิดดับเพราะอะไร?
เพราะยังไม่รู้ความจริง "
เมื่อรู้ความจริง ไม่ติดข้อง จึงดับการเกิดได้

สนทนาธรรมที่เชียงใหม่
๒ ก พ. ๕๙
youtu.be/WT4Rog7KbTg

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะความคิดเห็น 1    โดย nattawan  วันที่ 2 ก.พ. 2567

ต้องตรงตั้งแต่ต้น " มีเรา หรือมีธรรมะ? " ให้มีความมั่นคงว่าเป็นธรรมะ ไม่ใช่เรา

สนทนาธรรมที่เชียงใหม่
๒ ก.พ. ๕๙
youtu.be/WT4Rog7KbTg


ความคิดเห็น 2    โดย nattawan  วันที่ 2 ก.พ. 2567

ความสุขของดิฉัน
ก็คือความเข้าใจธรรมะของแต่ละคน

กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
สนทนาธรรมที่ลำพูน ๒ ก.พ. ๕๙


ความคิดเห็น 3    โดย nattawan  วันที่ 2 ก.พ. 2567

แนะนำหนังสือ ...

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐


ความคิดเห็น 4    โดย chatchai.k  วันที่ 2 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ