สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 6

 
kanchana.c
วันที่  17 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17629
อ่าน  2,675

Dhamma discussions in Sri Lanka 1979

สนทนาธรรมที่ศรีลังกา ๒๕๒๒ (๓)

The Buddha taught everyone to have kusala citta at any moment, at any level, because to have kusala citta at any moment is so helpful.

พระผู้มีพระภาคทรงสอนทุกคนให้มีกุศลจิตทุกขณะ จะเป็นกุศลขั้นใดก็ได้ เพราะขณะที่เป็นกุศลจิตเป็นขณะที่มีประโยชน์

Right understanding brings detachment. If there is even a little attachment, it hinders the progress of right understanding.

ความเข้าใจถูกทำให้ละคลาย ถ้ามีความติดข้องแม้เพียงเล็กน้อย ก็เป็นอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าของความเข้าใจถูก

Samatha doesn’t get rid of concepts.

สมถะไม่ได้ทำบัญญัติหมดไป

As understanding grows, it grows beyond the level of thinking of sammuti sacca and knows the difference between paramattha sacca and sammuti sacca instead of clinging to sammuti sacca and taking for self.

เมื่อความเข้าใจเจริญขึ้น เจริญขึ้นหลังจากการคิดนึกถึงสมมติสัจจะและรู้ความต่างกัน
ระหว่างปรมัตถสัจจะและสมมติสัจจะ แทนการติดข้องในสมมติบัญญัติว่าเป็นตัวตน

We have to learn when there is awareness and when there is no awareness, but we need some awareness for this.

เราต้องเรียนรู้ขณะที่มีสติและขณะที่หลงลืมสติ แต่ต้องอาศัยสติด้วย

While day dreaming, we are lost in concepts and thinking, lost in the sense doors, thinking of concepts of past rúpa through the sense doors.

ขณะที่ฝันกลางวัน เราหลงอยู่ในบัญญัติและความคิดนึก หลงอยู่ในปัญจทวารคิดนึกถึงบัญญัติของรูปที่ดับไปแล้วผ่านปัญจทวาร

We must be brave enough to study with påññå any reality. We need to be brave to begin to study visible object as visible object.

เราต้องกล้าหาญพอที่จะศึกษาสภาพธรรมใดๆ ที่ปรากฏด้วยปัญญา เราต้องกล้าหาญ ที่จะเริ่มต้นศึกษาสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตา

One doorway is never enough. Each doorway should be a check.

ทวารเดียวไม่เคยพอ แต่ละทวารควรมีการตรวจสอบ

It is kindness to others if we don’t cling to them or encourage them to be attached to us.

เป็นความเมตตาต่อผู้อื่น ถ้าเราไม่ติดข้องในบุคคลเหล่านั้นและส่งเสริมไม่ให้ติดข้อง ในตัวเราเช่นกัน

The test is at this moment. Test now… Visual object now is the test of whether one has understanding or whether there should be more understanding developed.

ทดสอบในขณะนี้ ทดสอบเดี๋ยวนี้ สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เป็นการทดสอบว่า เข้าใจหรือยัง หรือควรมีอบรมเจริญความเข้าใจให้มากกว่านี้

With understanding and awareness of calmness, calmness grows.

ด้วยความเข้าใจและระลึกรู้ลักษณะของความสงบ ความสงบก็จะเจริญขึ้น

The world of paramattha sacca is the world of understanding reality as it is.

โลกของปรมัตถสัจจะ เป็นโลกของความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง

One is burnt by one’s desire all the time. In reality one is attached to one’s
feeling, not really the person…

ทุกคนถูกเผาด้วยความต้องการของตนเองตลอดเวลา ในความเป็นจริงแล้ว เราติดข้องกับความรู้สึกของตนเอง ไม่ใช่บุคคลใดๆ

Attachment is only a conditioned moment. Attachment is like a trap or a bait.

การติดข้องเป็นเพียงขณะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย การติดข้องเป็นเหมือน กับดักหรือเหยื่อล่อ

One kills oneself and one’s heart by one’s attachment and ignorance. We are trapped, lured by attachment all the time. It’s truly poisonous.

ทุกคนฆ่าตัวเองและจิตของตนด้วยความติดข้องและความไม่รู้
เราติดบ่วง ถูกล่อด้วยความติดข้องตลอดเวลา ความติดข้องเป็นยาพิษอย่างแท้จริง

ขอชิญคลิกอ่านตอนอื่นๆ ได้ที่นี่...

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 1

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 2

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 3

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 4

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 5

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 7

- สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ 8 (จบ)

ท่านสามารถคลิกชมและฟังคลิปธัมมะ

ทางช่องยูทูปของคุณ อลัน เวลเลอร์ ได้

(คลิก) ที่นี่ ...

Alan Weller


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ups
วันที่ 20 ธ.ค. 2553

"ความติดข้องเป็นยาพิษอย่างแท้จริง"

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
napachant
วันที่ 21 ธ.ค. 2553
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 21 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 27 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่แดงมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 2 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Wisaka
วันที่ 6 ก.พ. 2559

สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 16 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ