ปลอดโปร่ง

 
เมตตา
วันที่  18 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17634
อ่าน  2,152

วันนี้จิตใจ ปลอดโปร่ง จังเลย ... เป็นคำไทยๆ ที่ใช้กัน ดูเหมือนจะเป็นกุศล แต่เป็นอกุศล ความหมายคนละอย่างกับทางพุทธศาสนา เพราะ สภาพธรรม เป็นกุศลปลอดโปร่งจากอกุศล เวลาตื่นขึ้นมาในแต่ละวัน มีความติดข้องในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือเปล่า ในชีวิตประจำวันตื่นขึ้นมา เกือบทุกขณะ ก็เป็นไปกับ ความติดข้อง คือ โลภะพอใจติดข้อง เป็นไปกับการยึดถือว่าเป็นเรา เป็นไปกับความไม่รู้ ในรูป เสียง ... และ โผฏฐัพพะ

เพื่อที่จะปลอดโปร่งจากการยึดถือ จิต ว่าเป็นเรา ฟังจิตขณะนี้เพื่ออะไร เพื่อละ ขณะเห็น ขณะนี้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่ตัวตน จิตเห็นมีเจตสิกประกอบด้วย ๗ ประเภท เพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้รู้ว่า จิตเห็น และเจตสิกที่ประกอบด้วยทำกิจหน้าที่ของตน ของตน ไม่ใช่เราเลย เป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่มีเป็นปกติในชีวิตประจำวันจริงๆ ซึ่งก็ไม่พ้นไปจาก จิตเห็น จิตได้ยิน ... และจิตคิดนึก ถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอะไรปรากฏ

ฟังให้เข้าใจตัวจริงของสภาพธรรม ไม่ใช่เรื่องราวของสภาพธรรม

ฟังให้เข้าใจตัวจริงของสภาพธรรม ไม่ใช่เพื่อรู้สภาพธรรม

ฟังเข้าใจเมื่อไหร่ เมื่อนั้น ปลอดโปร่ง จากอวิชชา คือความไม่รู้

เข้าใจเมื่อไหร่ เมื่อนั้น ปลอดโปร่ง จากอกุศลทั้งหลาย

เพราะฉะนั้น ฟังเพื่อเข้าใจ และไม่ใช่ฟังเพื่อจะไปนิพพาน

ขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 18 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ups
วันที่ 18 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pamali
วันที่ 18 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ เมื่อเริ่มฟังพระธรรมทำให้รู้ว่าความไม่รู้คืออวิชชานี้สุดประมาณนะคะ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 19 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่เมตตา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
anonae
วันที่ 19 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา คุณเมตตาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
prakaimuk.k
วันที่ 19 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tai34
วันที่ 20 ธ.ค. 2553
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 20 ธ.ค. 2553

ปลอดโปร่งมีหลายระดับ เช่น ปลอดโปร่งจากอกุศลในขณะที่กุศลเกิดหรือปลอดโปร่งสูงสุดคือปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง

เชิญคลิกอ่าน..

ความปลอดโปร่ง

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2553

ขณะที่มืดสนิท คือขณะทีไม่รู้ความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้ ขณะที่สติปัฏฐานเกิด ขณะนั้นปลอดโปร่งจากความมืดคืออวิชชา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Thirachat.P
วันที่ 21 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
wirat.k
วันที่ 22 ธ.ค. 2553
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
chatchai.k
วันที่ 17 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ