เมื่อกล่าวถึงอกุศล...ก็เพื่อให้เห็นโทษ
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  20 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17639
อ่าน  1,560

เมื่อกล่าวถึงอกุศล ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโดยนัยต่างๆ ไว้ ผู้ศึกษาเมื่อได้ฟังเรื่องอกุศลต่างๆ ที่มีอยู่ก็ควรที่จะน้อมพิจารณาให้เข้าใจถึงตัวอกุศลต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  เพราะอกุศลต่างๆ นั้นไม่ได้อยู่ในตำรา แต่เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งทรงแสดงไว้เป็น ๙ กอง เช่น  อาสวะ ๔  โยคะ ๔  โอฆะ๔...กิเลส ๑๐ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็ไม่พ้นจากอกุศลเจตสิก ๑๔ ประเภท  เป็นอกุศลเจตสิกที่เกิดประกอบกับจิต ย่อมติดแนบใจ

เพราะฉะนั้น เมื่อมีโอกาสมาศึกษาถึงอกุศลโดยนัยยะต่างๆ ก็เพื่อให้เห็นโทษของอกุศล.... ใครเห็นโทษของอกุศลบ้าง ?  ถ้าไม่เห็นโทษจริงๆ ก็ละไม่ได้...ถ้ายังเป็นเราจะละได้อย่างไร การละอกุศลทั้งหลายได้ก็ด้วยปัญญาเท่านั้น ปัญญาเกิดจากการอบรมให้เจริญขึ้น เริ่มจากการฟังให้เข้าใจ

ขออนุโมทนาค่ะ 


Tag  กล่าวถึงอกุศล ให้เห็นโทษ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ups
วันที่ 21 ธ.ค. 2553

"กิเลส 10"  มีทุกวันไม่เคยเว้น (ผมเอง) 

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
สมศรี
วันที่ 23 ธ.ค. 2553
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 27 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 28 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ