อริยสาวิตรี

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 19 ธ.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญคลิกอ่านที่มาของ "อริยสาวิตรี" ได้ที่นี่ ครับ

คาถา ๓ บท ๒๔ อักขระ อริยสาวิตรี [อรรถกถา สุตตนิบาต]

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของอาจารย์กาญจนา ด้วยครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 19 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
พรรณี
วันที่ 20 ธ.ค. 2553

ได้ศัพท์บาลีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคำ และเป็นกุศลอย่างมากค่ะ

ขอขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 20 ธ.ค. 2553
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ผิน
วันที่ 20 ธ.ค. 2553
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Jans
วันที่ 21 ธ.ค. 2553
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สุภาพร
วันที่ 22 ธ.ค. 2553

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
สมศรี
วันที่ 23 ธ.ค. 2553
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ชีวิตคือขณะจิต
วันที่ 26 ธ.ค. 2553

ท่านอาจารย์นำคำนี้มาบอก ว่าอริยสาวิตรี เป็นคำที่ไพเราะที่สุด ผมขอกราบอนุโมทนากับท่านอาจารย์ครับ และขออนุโมทนากับผู้นำมาโพส และผู้แสดงความคิดเห็นด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 27 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
vjai
วันที่ 3 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาและขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
chatchai.k
วันที่ 22 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ