ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรมสายลม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรมสายลม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากคุณขจีรัตน์ แก้วทานัง เพื่อไปพักผ่อนและสนทนาธรรมเป็นการส่วนตัว ที่ โรงแรมสายลม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลข  966
เปิด  184
ปรับปรุง  17 ก.ค. 2566

หนังสือแนะนำ