ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ กรมวิชาการเกษตร ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ กรมวิชาการเกษตร ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากร ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ อาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ ได้รับเชิญจาก คุณกุลวิไล สุทธิลักษณวนิช เพื่อไปสนทนาธรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๘ ชั้น กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานครหมายเลข  963
เปิด  159
ปรับปรุง  6 ก.ค. 2566

หนังสือแนะนำ