ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ เวลเนสซิตี้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ เวลเนสซิตี้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะวิทยากรของมูลนิธิฯ อาจารย์กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช และ อาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ ได้รับเชิญจากคุณ สุดาทิพย์ และคุณพจน์ อังวัฒนพานิช สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.ลำดับที่ ๒๘๓๕ และ ๒๘๓๖ เพื่อไปสนทนาที่ เวลเนสซิตี้ เฟส 2 ห้องเมตตา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยาหมายเลข  969
เปิด  152
ปรับปรุง  19 ก.ค. 2566

หนังสือแนะนำ