ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงเลื่อยจักรประสาร ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงเลื่อยจักรประสาร ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากร อ.กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช อ.ธีรพันธ์ ครองยุทธ อ.คำปั่น อักษรวิลัย ได้รับเชิญจากคุณประสาร คุณรัชนีวรรณ บุญชู เพื่อไปสนทนาธรรมที่บ้านพัก ในบริเวณ บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาครหมายเลข  972
เปิด  234
ปรับปรุง  31 ก.ค. 2566

หนังสือแนะนำ