กลุ่มสนทนาธรรมโบ้เบ๊ บริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง ทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน และทุนการศึกษา แก่เด็กตาบอด
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  24 พ.ย. 2564
หมายเลข  40875
อ่าน  403

ข่าวจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. แจ้งว่า เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สหายธรรมกลุ่มสนทนาธรรมโบ้เบ๊ ได้ร่วมกันบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง เงินทุนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กที่พิการทางตา ของโรงเรียน ธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓,๐๐๐ บาท รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กตาบอด จำนวน ๔๔,๔๐๐๐ บาท รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น จำนวน ๔๗,๔๐๐ บาท

รายนามผู้ร่วมบริจาค มีดังนี้

๑. คุณสดศรี สมพันธ์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๓๔ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๒. คุณฟองจันทร์ วอลช สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๐ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓. คุณยายสงวน มณีวิหค จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๔. คุณอรพิน จำนวน ๒๐๐ บาท
๕. คุณเดือน จำนวน ๑๐๐ บาท
๖. คุณสุวรรณา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๗. คุณ สุวรรณา (แต๋ว) ศิวะโกเสศ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๗๔ จำนวน ๓๐๐ บาท
๘. คุณพัฒน์นรี เปรมะรัตน์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๓๕ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๙. อาจารย์กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๖ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณปราณี (ม้อ) แซ่อึ้ง สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๒๑๕ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๑. คุณแบงค์ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๒. คุณเปา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๓. คุณชฏาพร จำนวน ๑๐๐ บาท
๑๔. คุณยศยา จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๕. คุณกฤษณา จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๖. คุณวรรณรัตน์ นรากรสกุล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๔๗๒๙ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๗. คุณอารมณ์ จำนวน ๕๐๐ บาท
๑๘. คุณสุนีย์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๙.​ คุณสมจิตร จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๒๐. คุณธันย์จิรา จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๑. คุณเรวัฒน์ คุณเดือนฉาย ค่ำอำนวย สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๔๙๑ และ ๑๔๙๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๒๓. คุณวิมล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๒๓. คุณสุรีย์รัตน์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๒๔. คุณจิราภรณ์ ศรีสมุทร และคุณอาคม (น้องอัฟ) กฐินทอง สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๖ และ ๔๗๗๖ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๒๕. คุณวรจินต์ (ตุ้ม) เอมแย้ม สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๗๕ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๖. คุณสุภาพ วินิจฉัยกุล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๖๖๔ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๗. เจ้ณี + แอน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๒๘. ทพญ. วิภากร พงศ์วรานนท์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๔๑ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๒๙. เจ้ภา จำนวน ๕๐๐ บาท
๓๐. คุณสุวิภา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๑. เจ๊ปุ๊ จำนวน ๕๐๐ บาท
๓๒. คุณเมธาวี จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๓. คุณอุดร จำนวน ๙๐๐ บาท
๓๔. คุณประสาร บุญชู สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๑๔๙ และน้องๆ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท
๓๕. คุณเอ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๖. คุณวโรชา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๗. คุณรัตนา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๘. คุณแอน จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๙. คุณสันทนา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๔๐. คุณ กรกฤต วงศ์จิรสกุล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๙๖๓ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๔๑. เจ๊วันดีจำนวน ๑๐๐ บาท
๔๒. คุณสุปราณี จำนวน ๕๐๐ บาท
๔๓. คุณกุสุมา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๔๔. คุณประสงค์ จำนวน ๕๐๐ บาท

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ร่วมยินดีอย่างยิ่งในกุศลของสหายธรรมกลุ่มสนทนาธรรมโบ้เบ๊ ทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้


"ทำดีและศึกษาพระธรรม"

(กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้

"ทำดีและศึกษาพระธรรม")

* * * สมาชิกท่านใด ที่ประสงค์จะแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. โปรดส่งภาพและรายละเอียดของกิจกรรม ไปที่ Line ID : pwanchai2504


ขอเชิญคลิกอ่านกระทู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- ขายส่งเสื้อผ้าเด็ก ร้าน Young Rabbit โดย คุณสดศรี สมพันธ์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๓๔

- ด่วน!! สั่งซื้อเสื้อยืดเด็กสวยๆ จากร้าน Young Rabbit ได้ง่ายๆ แล้ววันนี้!! ใน Shopee ออนไลน์

- สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ นำข้าวกล่อง ๘๐๐ กล่อง ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

- สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสวนสุนันทา

- สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ บริจาคเครื่องนอน นม น้ำดื่ม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แก่ศูนย์พักคอยเขตป้อมปราบฯ

- สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ นำข้าวกล่อง ๔๐๐ กล่อง ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

- สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. บริจาคข้าวกล่องและน้ำดื่ม จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

- คุณวรรณรัตน์ นรากรสกุล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๔๗๒๙ บริจาคข้าวกล่องให้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 24 พ.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nataya
วันที่ 24 พ.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 พ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 25 พ.ย. 2564

ยินดีในกุศลทุกท่านทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chvj
วันที่ 27 พ.ย. 2564

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ