สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสวนสุนันทา
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  1 มิ.ย. 2564
หมายเลข  34331
อ่าน  553

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. นำโดย คุณประสาร บุญชู สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๑๔๙ และพี่น้องครอบครัวบุญชู ได้นำเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ชุดสวมใส่ป้องกันเชื้อโรค พร้อมทั้งน้ำดื่ม อาหารแห้งและเครื่องดื่มสำเร็จรูป ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสวนสุนันทา(โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสงคราม) ที่ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลกำลังทำงานหนักในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่กำลังมีการระบาดมากในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงในอยู่ขณะนี้

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ร่วมยินดียิ่งในความดีของทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 

"ทำดีและศึกษาพระธรรม"


(กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้ "ทำดีและศึกษาพระธรรม")

***สมาชิกท่านใด ที่ประสงค์จะแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. โปรดส่งภาพและรายละเอียดของกิจกรรม ไปที่ Line ID : pwanchai2504

 


  ความคิดเห็น 1  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

กราบอนุโมทนาทุกความดีงามของผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Nataya
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Nuchareeya
Nuchareeya
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ ❤️

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

กราบยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณประสารและครอบครัวค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
yu_da2554hotmail
yu_da2554hotmail
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

อนุโมทนาในกุศลจิตของครอบครัวคุณประสารค่ะ

 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Neenieindy
Neenieindy
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
swanjariya
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

กราบอนุโมทนากับทุกท่านค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 12  
 
papon
papon
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
kulwilai
kulwilai
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

ยินดีในกุศลคุณประสารและครอบครัวด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
Centella
Centella
วันที่ 1 มิ.ย. 2564

อนุโมทนาทุกความดีงามคะ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
pulit
pulit
วันที่ 4 มิ.ย. 2564

อนุโมทนากุศลจิตทุกท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ