ผู้เบียดเบียนพระศาสนา.
 
พุทธรักษา
วันที่  19 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4038
อ่าน  814

พระราชดำรัส.......ถ้าชาวพุทธรู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องทั่วถึงกันมากขึ้น การเบียดเบียนพระศาสนาให้เศร้าหมองก็จะลดน้อยลง เพราะทุกวันนี้ ที่เกิดความเสื่อมความเสียหาย ก็มิใช่ผู้ใดใครอื่นทำให้ เป็นเรื่องที่ชาวพุทธผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามธรรมะ ทำขึ้นเกือบทั้งนั้น


  ความคิดเห็น 1  
  ความคิดเห็น 2  
 
ศันสนีย์
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

คนเสื่อมจากศาสนา แต่ศาสนาไม่เคยเสื่อมจากโลกเลยเด็ดขาด _/_

สาธุ...ทุกสิ่งล้วนต้องอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์ทั้งหมดทั้งสิ้น

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

ขออนุโมทนา

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

แม้แต่คนที่ศึกษาธรรมะ แต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าโมฆะบุรุษ แปลว่า บุรุษว่างเปล่า (ว่างเปล่าจากคุณธรรม)

 
  ความคิดเห็น 5  
 
olive
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Natty_T
วันที่ 28 มิ.ย. 2550

 

ทำเช่นไรได้เช่นนั้น ทำขอทำแต่สิ่งที่ดีต่อศาสนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ