16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หมายถึงอะไร ขอขอบพระคุณ
 
kan_abc
วันที่  19 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4043
อ่าน  7,369

 เวลาทำบุญแล้ว เราควรอุทิศกุศลให้เทวดา พระแม่ธรณี ด้วย หรือไม่

  ขออนุโมทนา 


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ยังไม่พบคำอธิบายคำว่า    "16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน"    (หรือหมายถึง ๓๑ ภพภูมิ) 

เมื่อทำบุญแล้วควรอุทิศส่วนบุญแก่สรรพสัตว์   คือ รวมผู้ที่ล่วงรู้ในการกระทำบุญ

ของเราในครั้งนี้ทั้งหมด แต่ถ้าสิ่งใดที่ไม่มีอยู่จริงมีการสมมุติกันขึ้นก็ไม่ต้องอุทิศ

ให้
 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

เวลาทำกุศลแล้วอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหมด  แล้วแต่ว่าเขาจะได้รับหรืออนุโมทนาหรือ

ไม่  หรือจะใช้คำว่าอมนุษย์ก็ได้  (แปลว่าไม่ใช่มนุษย์)

 
  ความคิดเห็น 3  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

 

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 มิ.ย. 2550

กามภูมิ  11  คือ  สวรรค์  6  ชั้น  มนุษย์  1  อบายภูมิ  4 

สวรรค์ 6 ชั้นคือ จาตุมมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิสสวัตตี

อบายภูมิ 4 ได้แก่  นรก  เปรต  อสุรกาย และสัตว์ดิรัจฉาน

รูปภูมิ 16 ได้แก่  หรหมปาริสัชชา   พรหมปโรหิตา  มหาพรหมา  ปริตตาภาพรหม 

อัปปมาณาพรหม    อาภัสสราพรหม   ปริตตสุภาพรหม   อัปปมาณสุภาพรหม 

สุภกิณหาพรหม    เวหัปผลาพรหม   อสัญญสัตตาพรหม   อวิหา   อตัปปา  สุทัสสา 

สุทัสสี   อกนิฏฐา

อรูปภูมิ 4 ได้แก่ อากาสานัญจายตนภูมิ  วิญญาณัญจายตนภูมิ  อากิญจัญญายตน-

ภูมิ และ เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ