ความเปลี่ยนแปลงที่น่าวิตก.
 
พุทธรักษา
วันที่  19 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4039
อ่าน  750

พระราชดำรัส..... ความเปลี่ยนแปลงที่น่าวิตกอย่างหนึ่งก็คือ ความคิดอ่านและความประพฤติหลายๆ อย่าง ซึ่งแต่ก่อนถือว่าเป็นความชั่ว ความผิด ได้กลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ แล้วพากันประพฤติปฏิบัติ โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือน จนทำให้เกิดปัญหาและทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมนลงไป


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 มิ.ย. 2550
 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่

ความไม่สะดุ้งกลัว [สุพรหมสูตร]

 
  ความคิดเห็น 3  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

 

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เป็นธรรมดามากที่สัตว์โลกเปลี่ยนแปลงไป โดยมีกิเลสเพิ่มขึ้น อายุขัยก็น้อยลงตามกำลังกิเลส  และความประพฤติไม่ดี ศาสนาเสื่อม คุณธรรมก็เสื่อมตาม ดังจะขอแสดงข้อความในพระไตรปิฎกที่คุณธรรมเสื่อมไปเป็นธรรมดาและอายุขัยก็ลดลงตามความประพฤติที่ไม่ดีที่มีมากขึ้นครับ

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่..

ด้วยความเสื่อมของกุศล อกุศล [จักกวัติสูตร]

 
  ความคิดเห็น 6  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ทุกอย่างเป็นไปตามการสะสม ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ ผู้ที่เห็นผิดก็ย่อมประพฤติปฏิบัติตน ไปในทางที่เห็นผิด ผู้ที่เห็นถูกก็ย่อมประพฤติปฏิบัติตน ไปในทางที่เห็นถูก ผู้ที่ไม่มีทั้งหิริและโอตตัปปะ ย่อมไม่สะดุ้งสะเทือนกับอกุศลทั้งหลาย และด้วยความไม่รู้ก็กระทำกรรมที่หนักขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป 

แต่ผู้ที่มีทั้งหิริและโอตตัปปะ จะหมั่นเพียรสร้างแต่กุศลกรรมเท่านั้น หลีกเลี่ยงที่จะทำอกุศลกรรมทั้งหลายน้ำย่อมไหลไปตามน้ำ น้ำมันย่อมไหลไปตามน้ำมัน หมั่นระวังรักษาจิตของเราไม่ให้ตกไปอยู่ในอกุศล

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ