มนุษย์สเปโตเป็นอย่างใร

 
phao
วันที่  14 พ.ค. 2550
หมายเลข  3710
อ่าน  9,665
ผมอยากทราบว่ามนูษย์สเปโตเป็นอย่างใรและอาภัพบุคลด้วย

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
panee.r
วันที่ 15 พ.ค. 2550

...เชิญคลิกอ่าน...

มนุษย์เปรด

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 15 พ.ค. 2550

มนุษย์สเปตโต คือ มนุษย์ที่มีร่างกายเหมือนคน แต่ใจมีความหิวกระหายบ่อยๆ กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มค่ะ อาภัพบุคคล คือ บุคคลที่ไม่ควรแก่การบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ได้แก่ คนที่ทำอนันตริยกรรม 5 อย่าง คือ ฆ่าพระอรหันต์ ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ทำพระโลหิดให้ห้อ ทำสังฆเภท

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 15 พ.ค. 2550

...เชิญคลิกอ่าน...

อภัพพสัตว์ - ภัพพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ