มิใช่ศึกษาธัมมะ พอถึงเวลาลืมสิ่งที่ศึกษามาทั้งหมด

 
ckitipor
วันที่  15 พ.ค. 2550
หมายเลข  3712
อ่าน  917

ข้อคิดที่ควรพิจารณาจากความเห็นในเว็ป..

ถ้าค่อยๆ อบรมเมตตาทีละเล็กละน้อย ก็จะทำให้เมตตามีกำลัง อบรมได้ในชีวิตประจำวันมิใช่ศึกษาธัมมะ พอถึงเวลา ก็ไม่ชอบคนนี้มากๆ ลืมสิ่งที่ศึกษามาทั้งหมดว่าควรมีเมตตากัน ทำให้เห็นว่าเราเข้าใจแต่ชื่อ เมตตา แต่ลืมว่า ธรรม เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตาม เราห้ามไม่ได้ให้ใครคิดร้าย หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเรา แต่เราก็ควรมีเมตตากับคนที่คิดไม่ดีกับเรา เพราะเขาน่าสงสาร ขณะนั้นเขาทำร้ายตัวเอง ดังนั้น เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ เมตตาก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ในชีวิตประจำวันครับ


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 15 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 15 พ.ค. 2550

ศึกษาธรรมะแล้วที่สำคัญคือน้อมนำมาประพฤติปฏิัิบัติตามค่ะ ถ้าเรายังขาดเมตตา แสดงว่า ยังไม่เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เราเกิดความละอายแก่ใจไหม เราเห็นโทษของอกุศลหรือไม่ และเราเห็นประโยชน์ของกุศลหรือเปล่า ถ้ายังเมตตาไม่ได้ แล้วกุศลอื่นๆ จะเจริญขึ้นได้อย่างไร

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Buppha
วันที่ 15 พ.ค. 2550

ขออนุโมทนา

เมตตาเป็นพรหมวิหาร ๑ ในพรหมวิหาร ๔ .. ควรจะเจริญค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ