ปริญญา ๓

 
Buppha
วันที่  15 พ.ค. 2550
หมายเลข  3716
อ่าน  1,164
ปริญญา ๓

  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อิสระ
วันที่ 15 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 15 พ.ค. 2550

...เชิญคลิกอ่าน...

ปริญญา ๓


ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Buppha
วันที่ 15 พ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ruangsak
วันที่ 16 พ.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
วันที่ 16 พ.ค. 2550

ปริญญา 3

1. ญาตปริญญา นามรูปปริเฉทญาณ ปัจจยปริคคหญาณ

2. ตีรณปริญญา สัมมสนญาณ ถึง อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ

3. ปหานปริญญา ภังคานุปัสสนาขึ้นไป

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
medulla
วันที่ 16 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
suwit02
วันที่ 31 ต.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pornpaon
วันที่ 1 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ . . .

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ