ถ้าไม่รู้ก็เหมือนว่า จิตคิดคำว่า..พุทโธ พุทโธ..อยู่ตลอดเวลา

 
ckitipor
วันที่  16 พ.ค. 2550
หมายเลข  3722
อ่าน  1,573

ข้อคิดที่ควรพิจารณาจาก ..ความเห็นในเว็ป

ขณะที่มี พุทโธ พุทโธ อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ เป็นจิตที่คิด คิด

คำว่า...พุทโธ จิตคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว แล้วจิตอื่น ก็เกิดขึ้นรู้อารมณ์อื่น

ต่อไป ถ้าไม่รู้ ก็เหมือนว่าจิตคิดคำว่า..พุทโธ พุทโธ..อยู่ตลอดเวลา

คำว่า “อารัมมณะ” อีกคำหนึ่งในภาษาบาลี ซึ่งภาษาไทยใช้คำว่า “อารมณ์” ไม่

เหมือนกับความหมายที่เราเข้าใจ เพราะว่าคนไทยเรา เอาภาษาบาลีมาใช้ แต่ใช้ไม่

ตรงกับความหมายในพระพุทธศาสนา เวลาที่เราบอกว่า วันนี้อารมณ์ดี เพราะว่าเห็น

ดี ได้ยินดี ได้กลิ่นดี ลิ้มรสดี รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดี คิดนึกเรื่องราวดีๆ ก็บอกว่า

อารมณ์ดี แต่คำว่า “อารัมมณะ” ต้องคู่กับคำว่า “จิต” เพราะว่าจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุ

รู้ เมื่อเกิดขึ้นต้องรู้ ไม่รู้ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้

หรือว่าจิตกำลังรู้สิ่งใด สิ่งนั้นเป็น “อารมณ์” เสียงในป่า เสียงนอกศาลา เสียงใดๆ

ก็เกิดขึ้นได้ เมื่อมีการกระทบกันของของแข็ง แต่เสียงที่ไม่ปรากฏก็ไม่ใช่ “อารัมมณะ”

หรืออารมณ์ เพราะว่าขณะนั้นไม่มีจิตที่รู้อารมณ์หรือเสียงนั้น เสียงนั้นเกิดแล้วก็ดับไปๆ

แต่ขณะใดก็ตาม เสียงปรากฏ หมายความว่า เสียงปรากฏ กับสภาพรู้ที่กำลังได้ยิน

เสียง ขณะนี้มีจิตขณะหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียง


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 16 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 16 พ.ค. 2550

จิตเกิดดับสลับกันเร็วมาก บางครั้งแยกไม่ได้เลยว่า เป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิต ถ้า

ปราศจากสติสัมปชัญญะที่เกิดในขณะนั้น ถ้าจะรู้ความจริง ก็ต้องรู้ในขณะนี้ว่า ขณะนี้

เป็นสัมมาสติหรือเปล่า

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
อิสระ
วันที่ 16 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 16 พ.ค. 2550

ระลึกคำอะไรก็ได้ แต่จิตเป็นอย่างไร กุศลหรืออกุศล ระลึกถึงคำว่า พุท โธ จำเป็น

ไหมต้องเป็นกุศล ถ้าไม่ได้ระลึกถึงพระคุณ และไม่เข้าใจธัมมะ ระลึกถึงความดีของ

คนอื่น จำเป็นไหมต้องเป็นกุศล ถ้าระลึกแล้ว อิจฉา ริษยา ระลึกถึงความไม่ดีของคน

อื่น จำเป็นไหมต้องเป็นอกุศล ถ้าระลึกแล้วเห็นใจและเข้าใจเขา และเป็นเมตตาใน

บุคคลนั้นที่เป็นอย่างนั้น ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า เรื่องที่คิด ไม่ใช่เป็นเครื่องตัดสิน

ว่า จิตเป็นกุศล หรืออกุศล (เพราะบัญญัติ เป็นอารมณ์ของกุศลหรืออกุศลก็ได้) แต่

ขึ้นอยู่กับสภาพจิตต่างหากว่า คิดถึงเรื่องราวหรือคำนั้น จิตเป็นอย่างไร แม้แต่คำว่า

พุท โธ

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
shumporn.t
วันที่ 17 พ.ค. 2550

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
olive
วันที่ 18 พ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
medulla
วันที่ 18 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ