ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณะวิธี ?

 
jirasak0143
วันที่  16 พ.ค. 2550
หมายเลข  3723
อ่าน  1,828

เรียนท่านอาจารย์ที่เครารพ บทสวด ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณะวิธี เป็นกถาเกี่ยว

กับเรื่องใดครับ มาจากตอนใดในพระไตรปิฏก ท่านอาจารย์เคยบรรยายไว้ในเทปหรือเปล่าครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 16 พ.ค. 2550

บทสวดดังกล่าวเกี่ยวกับการพิจารณาปัจจัย ๔ มีจีวร เป็นต้น โดยความเป็น

ธาตุ และโดยความเป็นของปฏิกูลของร่างกาย ทั้งหมดเป็นเพียงธาตุ ไม่มีสัตว์ บุคคล

ส่วนที่มายังไม่ชัดเจนว่าอยู่ส่วนใดในพระไตรปิฎกและอรรถกถา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 16 พ.ค. 2550

พิจารณาร่างกายปฏิกูลด้วย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ไม่สะอาด ไม่งาม ไม่ใช่

ของตน เวลาตัดเล็บออกไปแล้ว เล็บนั้นยังเป็นของตนอีกหรือเปล่า พิจารณาเป็น

เพียงธาตุดินเท่านั้น หาสาระไม่ได้ ร่างกายไม่น่ายินดี เป็นที่ยึดติดของคนเขลา

พิจารณาอาหารปฏิกูล เพื่อเราจะได้ไม่มัวเมาในรสอาหาร กินเพื่ออยู่ประพฤติธรรม

ไม่ใช่กินเพื่อเล่น เพื่อประดับให้ร่างกายให้ดูงาม ฯลฯ

ปัจจัย 4 คือ

1. เครื่องนุ่งห่ม จีวร สบง

2. บิณฑบาตร คือ อาหาร

3. เสนาสนะ คือ ที่อยู่อาศัย

4. คิลานะ คือ เภสัช ยารักษาโรค

สิ่งเหล่านี้ แต่เดิมไม่ปฏิกูล แต่พอมาใช้กับร่างกายก็เป็นของปฏิกูลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อิสระ
วันที่ 17 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
jirasak0143
วันที่ 18 พ.ค. 2550

เหมือนจะเคยได้ยินท่านอาจารย์บรรยายครับ แต่หาท่อนนั้นไม่เจอครับ

ขอบคุณครับ

ขอความเจริญยั่งยืนมีแด่ท่านครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ