ต่างกันของเวลา

 
caravanboy
วันที่  16 พ.ค. 2550
หมายเลข  3724
อ่าน  978

เวลาของสวรรค์ชั้นต่างๆ โลกมนุษย์ และนรกขุมต่างๆ ทำไมถึงไม่เท่ากัน เป็น

เพราะเหตุใด


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 16 พ.ค. 2550

เวลาของสวรรค์ชั้นต่างๆ โลกมนุษย์ และนรกขุมต่างๆ ไม่เท่ากัน เพราะภพภูมิ

ต่างกัน มิติต่างกัน และเพราะเหตุ คือ กรรมต่างกัน

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

เวลาของภพภูมิต่างๆ [ติกนิบาต]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 16 พ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 16 พ.ค. 2550

ทั้งหมดเป็นเรื่องของกรรมที่วิจิตรทำให้กำเนิดวิจิตร ที่วิจิตร ก็เพราะกุศลที่แต่

ละคนทำ ก็มีกำลังไม่เท่ากัน กุศลที่มีกำลัง ก็อยู่ที่เจตนาทั้ง 3 กาล มี ก่อนให้

กำลังให้ หลังจากให้แล้วไม่เสียดาย จิตผ่องใส แล้วอยู่ที่ผู้รับด้วยว่ามีศีลมีคุณธรรม

และของที่จะให้ ได้มาโดยชอบธรรม ผู้ให้เป็นคนมีศีลด้วย กำลังของกุศลก็ยิ่งมาก

ทำให้ไปสุคติภูมิต่างๆ กันค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 16 พ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 17 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Sam
วันที่ 17 พ.ค. 2550

ในชีวิตประจำวันของเรา มีกิจน้อยใหญ่มากมายที่ต้องทำ มีการเห็นความสำคัญ

ของกิจการ และบุคคลต่างๆ ราวกับว่าชีวิตนี้สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะคิด พูด หรือทำสิ่ง

ใด ก็เพื่อความสุขสบายในชาตินี้ เสมือนหนึ่งว่าพวกเราในโลกนี้ เป็นกบในกะลาที่

ไม่รับรู้ความยิ่งใหญ่และความเป็นไปของโลกภายนอกเลย สำหรับผู้อยู่ในสุคติภูมิอื่นที่

มีอายุยืนยาวกว่า หากไม่ได้สดับพระธรรมอันประเสริฐ ก็ย่อมหลงอยู่ในโลก (ภูมิ) ของ

ตน จนอาจทำให้ลืมไปว่า วันหนึ่งชีวิตก็ต้องสิ้นสุด เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น แม้ว่าผม

ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมอันประเสริฐใดใด แต่เมื่อได้อ่านพระสูตรต่างๆ ที่ท่านผู้มีความ

รู้ให้ความกรุณา และวิริยะอุตสาหะ นำมาตอบคำถามนี้ ก็ได้ซาบซึ้งว่า พระธรรมของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เสมือน หงายของที่คว่ำ เปิดภาชนะที่ปิด และเป็นการบอก

ทางแก่คนหลง จริงๆ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
olive
วันที่ 18 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ