คุณธรรมที่ควรอบรมในชีวิตประจำวัน คือ เมตตา

 
ckitipor
วันที่  15 พ.ค. 2550
หมายเลข  3711
อ่าน  2,233

ข้อคิดที่ควรพิจารณาจากความเห็นในเว็ป..

ธรรมเป็นเรื่องของการน้อมประพฤติปฏิบัติตาม ทุกวันนี้ มนุษย์ในยุคปัจจุบัน เป็นผู้หนาในกิเลสมาก ดังนั้น คุณธรรมที่ควรอบรมในชีวิตประจำวันอย่างหนึ่งที่ควรอบรม คือ เมตตาความเป็นมิตร เป็นเพื่อนด้วยการกระทำทางกาย วาจา ใจ ควรมีความเข้าใจและเห็นใจกันอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนร่วมในสังสารวัฏฏ์ การไม่ชอบกันไม่เกิดประโยชน์ มีแต่โทษ

ในเมื่อพบกันชาติเดียวในชื่อ บุคคลนี้ ควรมีเมตตากันครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 15 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 15 พ.ค. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อิสระ
วันที่ 15 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
วันที่ 15 พ.ค. 2550

ถ้ายังเจริญเมตตาไม่ได้ก็อย่าถึงกับเกลียดเขาเลย เฉยๆ ก็ยังดีค่ะ เมตตาให้เริ่มต้นจากคนที่เราเคารพก่อนคืออาจารย์ ต่อมาก็เป็นคนที่มีพระคุณกับเรา หรือการให้ชีวิตสัตว์เช่น ปล่อยปลา ปล่อยนก ปล่อยเต่า ฯลฯ หรือให้อาหารนก ปลา สุนับ แมว ที่ไม่มีเจ้าของ ไม่มีใครเลี้ยง

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 24 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ