ความเป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐาน

 
paisan.ju
วันที่  14 พ.ค. 2550
หมายเลข  3706
อ่าน  1,166

ความเป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐาน มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มใด


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 16 พ.ค. 2550

เรื่อง ความเป็นผู้มีปกติอบรมสติปัฏฐาน

[เล่มที่ 14] พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 214
ข้อความบางตอนจาก มหาสติปัฏฐานสูตร

[๒๗๘] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้นี่แล โดยความเป็นธาตุว่า มีอยู่ในกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม.

[เล่มที่ 17] พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 723

ข้อความบางตอนจาก สติปัฏฐานสูตร

บทว่า อิติ อชฺณตฺต วา ความว่า พระโยคาวจรมีปกติพิจารณาเห็นกายในกายของตน หรือในกายของผู้อื่น คือมีปกติพิจารณาเห็นกายในกายของตนตามกาล หรือในกายของผู้อื่นตามกาล อยู่อย่างนี้ คือโดยการกำหนดธาตุ ๔ คำต่อจากนี้ไปมีนัยดังที่กล่าวมาแล้วนั้นแหละ.เพราะว่าในธาตุมนสิการบรรพนี้ สติที่กำหนดธาตุ ๔ เป็นทุกขสัจอย่างเดียว.

[เล่มที่ 14] พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 259

ข้อความบางตอนจาก มหาสติปัฏฐานสูตร

อนึ่ง บริษัท ๔ ในแคว้นกุรุนั้น ต่างประกอบเนืองๆ ในการเจริญสติปัฏฐานอยู่โดยปกติ โดยที่สุด คนรับใช้ และคนงานทั้งหลาย ก็พูดกันแต่เรื่อง ที่เกี่ยวด้วยสติปัฏฐานกันทั้งนั้น

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 17 พ.ค. 2550
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ