นิพพานคืออะไรครับ

 
เอกพันธ์
วันที่  14 พ.ค. 2550
หมายเลข  3707
อ่าน  2,831

มีรุ่นพี่เรียนปริญญาโททีพอมีความรู้ทางธรรมะคนหนึ่งบอกว่า นิพพานนั้นว่าง แต่ไม่ใช่ว่างเปล่า เหมือนเมืองๆ หนึ่งที่มีทุกอย่างมีวัตถุ มีบ้านเรือน ที่ว่า นิพพานว่าง หมายถึง มีบุคคลที่มีจิตมีสภาพว่างจากกิเลสไปอาศัยอยู่เท่านั้น นิพพานจึงชื่อว่าว่าง ขอคำชี้แนะหน่อยครับ เพราะผมรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับความรู้เดิม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 15 พ.ค. 2550

คำว่านิพพาน หมายถึง การออกจากตัณหาเครื่องร้อยรัด (นิวานะ) โดยทั่วไปพระพุทธองค์ทรงจำแนกพระนิพพานเป็น ๒ ประเภท คือ

สอุปาทิเสสนิพพาน ๑

อนุปาทิเสสนิพพาน ๑

สอุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง พระอรหันต์ที่ดับกิเลสทั้งหมดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ อนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง พระอรหันต์เมื่อจุติแล้วไม่มีขันธ์เหลืออยู่เลยขอเชิญอ่านต่อที่นี่ ลักษณะของนิพพาน มีแสดงไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เอกพันธ์
วันที่ 15 พ.ค. 2550

ขอบคุณมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 15 พ.ค. 2550

นิพพาน หมายถึง ปราศจากเครื่องร้อยรัดคือกิเลส เป็นนามธรรม เป็นอารมณ์ของโลกุตตรจิต ในขณะที่ประจักษ์แจ้งนิพพานค่ะ นิพพานคือธรรมที่พ้นโลก เหนือโลกเป็นหนึ่งในโลกุตตรธรรม ๙ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สุจิตรา
วันที่ 22 พ.ค. 2550

นิพพานไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมือง แต่นิพพานคือการตัดกิเลสคำตอบของความคิดเห็นที่ 1,3 ดีค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ไรท์แจกแล้วไง
วันที่ 18 ส.ค. 2550
คือสภาพที่จะถึงได้ด้วยการเจริญปัญญา
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
bukpat
วันที่ 2 ธ.ค. 2555

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ