การรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

 
ศุภลักษณ์
วันที่  19 พ.ค. 2564
หมายเลข  34241
อ่าน  2,399

เพราะเหตุใดท่านอาจารย์สุจินต์จึงเข้ารับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งที่ท่านอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับที่พระสงฆ์ศึกษาทางโลก และมหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดหลักสูตรให้พระสงฆ์ศึกษาทางโลกเช่นกัน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 19 พ.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในประเด็นคำถามนี้ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้ตอบในความเป็นจริงและเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่ง ดังนี้ .-


คำถาม : เพราะเหตุใดท่านอาจารย์สุจินต์จึงเข้ารับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งที่ท่านอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับที่พระสงฆ์ศึกษาทางโลก และมหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดหลักสูตรให้พระสงฆ์ศึกษาทางโลกเช่นกัน

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : ดิฉันมีความเป็นมิตรตลอดเสมอมา ไม่ว่ากับใครทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ความเป็นมิตร คือ ไมตรี ถ้าใครให้อะไรแล้วไม่รับ ถูกไหม? ในขณะเดียวกัน อะไรที่ถูก ก็คือ ถูก อะไรที่ผิด ก็คือ ผิด เพราะฉะนั้น ความเป็นเพื่อนจะไม่ทำให้เพื่อนต้องเดือดร้อนหรืออะไรเลย เพราะฉะนั้น การที่กล่าวถึงพระธรรมวินัยทั้งหมด ก็เพื่อให้ทุกคนซึ่งในฐานะที่เราเป็นผู้ที่หวังดีเป็นเพื่อนที่แท้จริงได้เข้าใจถูกต้อง เพราะฉะนั้น ทุกคำที่พูด ด้วยความหวังดีที่จะให้เข้าใจถูก ไม่ได้ไปกล่าวร้ายใครเลยทั้งสิ้น เพราะเหตุว่า ใครจะตำหนิ เราไม่มีสิทธิ์เลย แต่ว่าความถูกต้องคืออะไร พระธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว คืออย่างไร? สมควรที่จะประพฤติตามไหม หรือว่า ไม่สมควรที่จะประพฤติตาม? ไม่ใช่เรามีหน้าที่จะไปบอกว่าใครผิดใครถูก แต่ว่า เราแสดงความถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยให้ไตร่ตรองให้คิด แต่ว่าด้วยความหวังดีตลอด แม้แต่ที่แสดงก็ด้วยความหวังดีเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเองจะได้พิจารณาไตร่ตรองว่าอะไรถูกอะไรผิด ฟังความเห็นของคนอื่นพร้อมทั้งพระธรรมวินัยที่ได้ตรัสไว้ดีแล้ว เพื่อที่จะไตร่ตรองว่าอะไรถูกอะไรผิด ซึ่งการเข้าใจถูกต้อง เป็นประโยชน์ไหม นี่คือ ความหวังดีตลอดไป

คำปั่น อักษรวิลัย : ปลาบปลื้มมากครับ ก็ได้ฟังช่วงหนึ่งที่ท่านอาจารย์ก็เคยกล่าวว่า "ท่านอาจารย์เป็นมิตรเป็นเพื่อนกับทุกคน เมื่อมีบุคคลผู้ให้ แล้วในฐานะที่เป็นผู้รับ จะปฏิเสธความเป็นมิตรเป็นเพื่อนของผู้ให้ได้อย่างไร"

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : แล้วก็เป็นความหวังดีของเขาด้วย ใช่ไหม แต่ว่าทั้งหมด ไม่ใช่สิ่งซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าให้เราติดข้อง แต่ให้รู้ความจริง เพราะฉะนั้น แม้ว่าเราจะได้ทำสิ่งที่เราไม่ทำให้คนอื่นไม่สบายใจแต่ในขณะเดียวกัน เราก็แสดงความเข้าใจที่ถูกต้องให้เขาฟังด้วย และ การรับ แสดงความเป็นมิตรหรือเปล่า ใช่ไหม ในเมื่อเราเป็นมิตรตลอดไป เพราะฉะนั้น การรับเป็นอาการของมิตรหรือเปล่า?

คำปั่น อักษรวิลัย : ใช่ครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆ เลยครับ


ขอเชิญคลิกฟังไฟล์เสียงการสนทนาดังกล่าวได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

(บันทึก วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

เพราะเหตุใดท่านอาจารย์สุจินต์จึงเข้ารับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


...กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 19 พ.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 19 พ.ค. 2564

ขอเชิญอ่านเพิ่มเติม ครับ

ท่านอาจารย์ สุจินต์ ผู้ทุ่มเทเวลาให้พระธรรม 

อุบาสิกาผู้เจริญนั้นใด เป็นสาวิกา เปรียบเหมือนธิดาของพระพุทธเจ้า เกิดในสกุลสัมมาทิฏฐิที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณ มีศีล ศรัทธา เมตตา และปัญญา เป็นต้น เป็นผู้นับถือพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเป็นต้นว่า เป็นที่พึ่งของตน มีความเคารพในพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลก เป็นผู้เคารพแรงกล้าในพระธรรมอันนำสัตว์ออกจากทุกข์ เคารพเลื่อมใสในสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ข้อความบางตอนจากการเรียบเรียง

โดย รศ. สงบ – พล.อ.ต.หญิง กาญจนา เชื้อทอง (2558)

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 19 พ.ค. 2564

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์และขอบพระคุณ และกราบขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
papon
วันที่ 19 พ.ค. 2564

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
palsawangpattanagul
วันที่ 19 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
วันที่ 19 พ.ค. 2564

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
สิริพรรณ
วันที่ 19 พ.ค. 2564

ความเป็นมิตรด้วยจิตที่เมตตาต่อผู้อื่นจึงรับไมตรี เป็นความกรุณาให้กุศลของผู้อื่นสำเร็จ ปรารถนาดีกับผู้อื่น ไม่เพียงภพชาตินี้เท่านั้น ท่านอาจารย์เป็นเช่นนั้นจริงๆ ค่ะ เคยฟังท่านอาจารย์กล่าวว่า "เมื่อรู้คุณของกุศล และรู้ว่ากว่ากุศลจะเกิดได้นั้นยากมาก แล้วเราจะขัดขวางกุศลของผู้อื่นหรือ เมื่อเขาเกิดแล้ว"

จึงได้เห็นเป็นประจำเสมอๆ ว่า ท่านอาจารย์เสียสละเวลาส่วนตัวของท่านอาจารย์ เพื่อกุศลของผู้อื่นสำเร็จ

แม้การกล่าวเตือน พร่ำสอน ด้วยคำจริงที่ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัย ก็ด้วยความเป็นมิตร พวกเราเหล่าศิษย์หลายต่อหลายรุ่น จึงได้ค่อยๆ ขัดเกลาความไม่ดี ความไม่รู้ ความเห็นผิด โดยอาศัยคำจากท่านอาจารย์ที่ถ่ายทอดจากความเข้าใจที่ละเอียด ลึกซึ้งอย่างยิ่ง ในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันๆ ตั้งแต่เช้าตรู่ จนค่ำคืน ดึกดื่น เป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ด้วยความเมตตากรุณาของท่านอาจารย์โดยแท้

เสียงท่านอาจารย์ยังก้องอยู่ในหูไม่เคยลืม "เมตตาคือความเป็นมิตร ความเป็นเพื่อนความหวังดี ไม่มีความหวังร้ายจากความเป็นเพื่อนเลย"

กราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 20 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ศุภลักษณ์
วันที่ 20 พ.ค. 2564

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
san.ree2990
วันที่ 20 พ.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Kalaya
วันที่ 20 พ.ค. 2564

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Jans
วันที่ 20 พ.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
เจียมจิต สุขอินทร์
วันที่ 20 พ.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Thanapolb
วันที่ 21 พ.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์​ บริหารวนเขตต์​ ด้วยความเคารพยิ่ง

การรับความปรารถนาดีของบุคคลอื่น

เป็นอาการของความเป็นมิตร

สาธุ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
จิตโอภาส
วันที่ 30 พ.ค. 2564

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์​ บริหารวนเขตต์​ ด้วยความเคารพยิ่ง

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ