ขอเชิญรับฟังวิทยุออนไลน์ รายการพิเศษ
 
มศพ.
วันที่  18 มิ.ย. 2564
หมายเลข  34438
อ่าน  286

ขอเชิญรับฟัง วิทยุออนไลน์ รายการพิเศษ ตามวันและเวลาต่อไปนี้

www.dhammahome.com/radio

วันจันทร์

10:00 - 11:30 น. สนทนาธรรมวันจันทร์

วันอังคาร

10:00 - 11:30 น. สนทนาธรรมเตือนใจ

วันพุธ

14:00 - 16:00 น. สนทนาธรรม กับ อ.อรรณพ

19:00 - 19:45 น. สนทนาธรรม กับ อ.กุลวิไล

19:45 - 20:30 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธิดารัตน์

วันพฤหัสบดี

10:00 - 12:00 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธีรพันธ์ และ อ.ชุมพร

19:00 - 19:45 น. สนทนาธรรม กับ อ.กุลวิไล

19:45 - 20:30 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธิดารัตน์

วันศุกร์

11:00 - 13:00 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธิดารัตน์

14:00 - 15:30 น. (ย้อนหลัง) สนทนาธรรม กับ อ.อรรณพ และ อ.วิชัย

19:00 - 19:45 น. สนทนาธรรม กับ อ.กุลวิไล

19:45 - 20:30 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธิดารัตน์

วันเสาร์

9:00 - 10:00 น. สนทนาเรื่อง มศพ. กับ พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์

10:00 - 12:00 น. สนทนาธรรมไทย-ฮินดี โดย อ.สุจินต์

วันอาทิตย์

14:00 - 16:00 น. (ย้อนหลัง) สนทนาธรรม กับ อ.อรรณพ

19:00 - 20:30 น. สนทนาธรรม กับ อ.ธนากร

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 มิ.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pulit
pulit
วันที่ 22 มิ.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 2 ก.ค. 2564

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ