จดหมายจากคุณสมโชค สินนุกูล

 
มศพ.
วันที่  7 ส.ค. 2564
หมายเลข  35276
อ่าน  2,106

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


[ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

สิ่งนั้น ทั้งมวล ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา]วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับจดหมายจากคุณสมโชค สินนุกูล (สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๔๔๖๕) ปรารภการได้พบพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ดังนี้


๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ผม นายสมโชค สินนุกูล เป็นผู้สนใจพระพุทธศาสนา แต่ก็เหมือนคนทั่วไปที่อยากเป็นคนดีอยากได้บุญ ผมได้ยินเสียงท่านอาจารย์สุจินต์บรรยายพระธรรมทางวิทยุมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ในเวลานั้นฟังไม่เข้าใจและไม่ได้สนใจ จนเมื่อปี ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ผมต้องทำงานอยู่กับบ้าน จึงมีโอกาสได้ฟังพระธรรมจากท่านอาจารย์ทางสื่อออนไลน์อย่างจริงจัง แต่ก็จำไม่ได้ว่าเริ่มขึ้นได้อย่างไร จะไปเปิดเจอโดยบังเอิญก็ไม่อาจทราบได้ครับ เมื่อได้ฟังแล้วกลับมีความรู้สึกที่ต่างไปจากที่เคยได้ยินเสียงท่านอาจารย์เมื่อสมัยเด็ก คือ ฟังแล้วยิ่งสนใจยิ่งทำให้ต้องคิดตาม เป็นเรื่องที่ไม่เคยทราบมาก่อน แม้จะนับถือพระพุทธศาสนามาตลอดชีวิต จึงได้ติดตามฟังมาโดยตลอดระยะเวลาประมาณ ๑ ปี จนบัดนี้ครับ

ผมได้เห็นคนบางกลุ่มทั้งฆราวาสและภิกษุกล่าวโจมตีท่านอาจารย์ด้วยถ้อยคำและข้อกล่าวหาที่รุนแรงในสื่อต่างๆ ผมเองก็ได้ลองฟัง เพราะอยากรู้ แต่ยิ่งฟังกลับยิ่งเคารพ ยิ่งศรัทธาท่านอาจารย์ ยิ่งเห็นความตรง ความมั่นคง ความเคารพ
อย่างสูงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหาผู้ใดเปรียบไม่ได้ ผมมิได้เห็นตามคนเหล่านั้นสักนิดเลย ผมเคยสงสัยว่า เหตุใดบางท่านจึงเคารพบูชาท่านอาจารย์อย่างยิ่ง บัดนี้ผมได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วครับ ทุกครั้งที่ได้รับฟังพระธรรมจากท่านอาจารย์ รวมถึงคณะอาจารย์วิทยากร ยิ่งได้เห็นถึงพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้สึกปิติปลาบปลื้ม ซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบความจริงถึงที่สุด เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตครับ ยิ่งฟังยิ่งซาบซึ้ง อยากมีโอกาสได้ไปฟังที่มูลนิธิและได้กราบเท้าท่านอาจารย์ แต่คงไม่มีโอกาสด้วยสถานการณ์โรคระบาดขณะนี้ ความซาบซึ้งใจที่ผมมี ไม่อาจหาคำใดมาบรรยายได้หมด ผมเป็นคนชอบเขียนรูป ทำงานศิลปะ จึงขอเขียนรูปเพื่อเป็นเครื่องบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ และสูงที่สุดคือบูชาคุณพระรัตนตรัย ในโอกาสวันอาสาฬหบูชานี้ครับ

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพและศรัทธายิ่งครับ

นายสมโชค สินนุกูล

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ขอยินดีด้วยกับกุศลของคุณสมโชค สินนุกูล


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
วันที่ 7 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nantafongchan@gmail.com
วันที่ 7 ส.ค. 2564

ยินดียิ่งในกุศลจิตค่ะ✨

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Fongchan
วันที่ 7 ส.ค. 2564

ยินดียิ่งในกุศลจิตค่ะ✨

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 7 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
majweerasak
วันที่ 7 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
natthayapinthong339
วันที่ 7 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Centella
วันที่ 7 ส.ค. 2564

อนุโมทนาทุกความดีงามคะ

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ในกลุ่มต่างๆ ต่อไปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
naruemolk
วันที่ 7 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
swanjariya
วันที่ 7 ส.ค. 2564

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

พระธรรมที่ท่านอาจารย์เมตตาถ่ายทอดให้ผู้ฟังทุกคนตลอดเวลาอันยาวนาน

ผู้ที่สะสมมาดีแม้ครั้งแรกไม่สนใจฟัง แต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดจนเข้าใจย่อมซาบซึ้งและเห็นพระมหากรุณาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระคุณของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ยินดีในกุศลของผศ.ดร.สมโชค สินนุกูล

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Neenieindy
วันที่ 7 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เมตตา
วันที่ 7 ส.ค. 2564

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพและศรัทธาอย่างยิ่งค่ะ และยินดีในกุศลของผศ.ดร.สมโชค สินนุกุล ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Thanapolb
วันที่ 7 ส.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อนุโมทนาในความเข้าใจของผศ.ดร.สมโชค สินนุกูล

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
panasda
วันที่ 7 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Nataya
วันที่ 8 ส.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Naphatsawan
วันที่ 8 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Jans
วันที่ 8 ส.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
Liz
วันที่ 8 ส.ค. 2564

สิ่งที่ท่านอาจารย์คอยบอกกล่าว คอยพร่ำสอน เป็นสิ่งมี่มีค่ามากที่สุดในชีวิต

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 8 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
yupa
วันที่ 8 ส.ค. 2564

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
Lai
วันที่ 8 ส.ค. 2564

อนุโมทนาค่ะ และยินดีในกุศลของท่านคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 8 ส.ค. 2564

ยินดีในกุศลครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
narong.p
วันที่ 8 ส.ค. 2564

เช่นกันครับ กระผมสัมผัสได้ในความตรง และเป็นบุคคลที่พูดความจริงของท่าน อ.สุจินต์ที่เอาคำของพระพุทธองค์มาเผยแพร่ตลอด60กว่าปีด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างอุตส่าหะ ด้วยความแน่วแน่ บูชาคุณที่มีต่อพระพุทธองค์อย่างสูงสุด ทำให้อดที่จะปิติยินดีไม่ได้ด้วยความเป็นตัวตนว่า ตนเองและสหายธรรมที่เป็นลูกศิษย์ท่าน อ.สุจินต์ ด้วยบุญที่สะสมมาแต่ชาติปางก่อนจึงเป็นเหตุปัจจัยให้ได้มีโอกาสได้ยินเสียงของพระธรรมได้เข้าใจอัตถะซึ่งลึกซึ้งรู้ได้ยากแม้ในขั้นฟังที่เป็นปริยัตินี้โดยได้รับการถ่ายทอดจากศรัทธาและปัญญาของท่าน อ.สุจินต์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ครับ
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านเจ้าผู้เขียนจดหมายนี้ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
mammam929
วันที่ 8 ส.ค. 2564

สาธุและอนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
kanda47
วันที่ 8 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาบุญและยินดีด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
มังกรทอง
วันที่ 8 ส.ค. 2564

ถ้าเขามุ่งที่จะไปเข้าใจคำ แต่ไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏ เขาไม่สามารถจะเข้าใจได้ น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
lokiya
วันที่ 8 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
กมลพร
วันที่ 8 ส.ค. 2564

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
khampan.a
วันที่ 8 ส.ค. 2564

ยินดีกับความดีของอาจารย์สมโชคด้วยครับ
เป็นจดหมายที่ไพเราะอย่างยิ่ง
อ่านแล้วอ่านอีก
ซาบซึ้งเป็นที่สุด
อาจารย์สมโชค
ได้ประกาศคุณของพระรัตนตรัย
และได้ประกาศคุณของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
wannee.s
วันที่ 8 ส.ค. 2564

เป็นบุญของทุกคนที่ได้มาฟังธรรมะที่ถูกต้องค่ะ ขอบพระคุณมากและอนุโมทนาในกุสลจิตของคุณสมโชคด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
siraya
วันที่ 8 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
papon
วันที่ 8 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
Boonsanong
วันที่ 8 ส.ค. 2564

น้อม กราบอนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ในกุศลจิตสื่อดำเนินจดหมายสะกิดชี้ให้ไตร่ตรองอันงามประเสริฐนี้ด้วยคนนะครับ ...กระผมก็ได้ฟังพระธรรมตามกาล จากคลิปบ้านธัมมะ หลังเกษียณมา ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ...น้อมกราบ อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ท่าน อาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ท่านวิทยากรพหูสูตบ้านธัมมะทุกท่าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ที่ร่วมสื่อเผยแพร่พระธรรม & ที่ร่วมเสียสละอย่างใหญ่หลวงในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่นานแสนนานในสากลประเทศ แม้จะค่อยๆ เข้าใจ ขั้นการฟังสะสมจิต ก็นับว่าประเสริฐเลิศแล้วจริงๆ ในภพภูมินี้ ...คงน้อมฟังพระธรรมตามกาล จนกายสิ้นละครับ... น้อมกราบขอบพระคุณ ท่าน อาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ & ท่าน วิทยากรพหูสูตบ้านธัมมะทุกท่าน ตลอดจนผู้สนทนาพระธรรมในคลิปธรรมและผู้เกี่ยวข้องที่ทำคลิปสื่อเผยแพร่ทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วยคนครับผม !!!

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
PONG.tn
วันที่ 8 ส.ค. 2564

ขอแสดงยินดีกับกุศลของคุณสมโชค สินนุกูลที่กล่าวคำจริงเป็นธัมมะและยังมีผู้ฟังอีกหลายๆ ๆ ท่านเหมือนกัน ในยามที่เกิดโรคระบาดร้ายแรงแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีกับทุกท่านได้ฟังคำพระธรรมจากท่านอาจารย์ รวมถึงคณะอาจารย์วิทยากรในทุกวันเป็นประโยชน์ยิ่ง กับมีสิ่งที่น่ากลัวและร้ายแรงกว่าโรคระบาดนี้อีกคือผู้หลงผิดเข้าใจสิ่งที่ผิดๆ ๆ ครับ

กราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
Tuangporn
วันที่ 8 ส.ค. 2564

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
สิริพรรณ
วันที่ 9 ส.ค. 2564

ต้องเป็นผู้ที่สะสมเหตุที่ดีเลิศมาก่อน จึงสามารถฟังคำจริงที่แสดงความจริงที่ลึกซึ้งและละเอียดยากแสนยากที่จะเข้าใจ เพราะเป็นคำที่เกิดจากพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้เลิศที่สุดในโลกในจักรวาล ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ยินดีในกุศลกับ ผศ.ดร.สมโชค สินนุกุล ท่านผู้เป็นเจ้าของจดหมาย ที่มีโอกาสได้พบสิ่งที่ประเสริฐในชีวิตนี้ และเป็นทรัพย์ที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆ ที่จะนำติดตัวไป ในการเดินทางไกลแห่งสังสารวัฏและจะเป็นปัจจัยให้ได้สิ้นสุดการเดินทาง ในเวลาอันสมควร การได้โอกาสเช่นนี้ไม่ใช่ง่ายเลย แต่ยากแสนยากที่สุด เพราะไม่ใช่ว่าทุกภพชาติจะได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้พบคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อยู่ในประเทศที่สมควร ขณะนี้ เวลานี้จึงไม่ควรปล่อยให้ล่วงไปเลย ที่จะเข้าใจความจริงที่ลึกซึ้ง โดยอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้ถ่ายทอดได้ถูกต้องและตรง อย่างยิ่ง

เมื่อฟังแล้วเข้าใจ จิตที่มีความเข้าใจนั้นเองจึงน้อมระลึกพระคุณพระรัตนตรัย เห็นพระคุณท่านอาจารย์และวิทยากรทุกท่านตามกำลังความเข้าใจนั้น

ยินดีในกุศลทุกท่านด้วยความเคารพค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
ก.ไก่
วันที่ 9 ส.ค. 2564

อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 37  
 
Kalaya
วันที่ 9 ส.ค. 2564

คนที่ศึกษาน้อยก็รู้น้อยค่ะ ขออนุโมทนากุศลจิตที่ทุกท่านได้ศึกษาพระธรรมอันสูงสุดประเสริฐยิ่งที่ได้ศึกษาด้วยความเคารพพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ถ่ายทอดจากท่านอาจารย์สุจินต์และคณะวิทยากร มศพ ค่ะ

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
psopa
วันที่ 9 ส.ค. 2564

ขออนุโทนาเป็นอย่างยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
chvj
วันที่ 9 ส.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 40  
 
Selaruck
วันที่ 11 ส.ค. 2564

ยินดีในผลบุญของคุณสมโชค สินนุกูล ที่ได้ยินได้ฟัง "ความจริงของสิ่งที่มีจริง" จริงๆ ซึ่งจะหาฟังที่ใหนในขณะนี้ไม่ได้เลยนอกจากท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์

ขออนุโมทนายิ่งในกุศลจิตทุกประการของคุณสมโชคค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 41  
 
jirat wen
วันที่ 12 มิ.ย. 2565

ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ