การฝึกขันติบารมี
 
oom
oom
วันที่  29 มี.ค. 2550
หมายเลข  3232
อ่าน  2,890
การทำงานในชีวิตประจำวัน  ต้องฝึกความอดทน   โดยต้องอดทนต่อเจ้านาย  ลูกน้องเพื่อนร่วมงาน   บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องดีแล้ว  แต่คนอื่นไม่เห็นด้วย  ทำให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งเราก็พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ดีที่สุด เรียกว่าฝึกขันติหรือไม่  ซึ่งบางครั้งก็คิดว่าจะปล่อยวาง คือไม่ยุ่งแล้ว ปล่อยไปอะไรจะเกิดก็ช่างมัน  อันนี้เป็นโมหะหรือไม่

Tag  ขันติบารมี อดทน

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 1 เม.ย. 2550

ขันติ คือ ความอดทนอดกลั้น  เป็นธรรมฝ่ายกุศลควรอบรม  ด้วยการเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง  เพราะมีปัญญาเข้าใจความจริงจึงเป็นผู้ไม่มักโกรธ อดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบ  ผู้ที่อดทนอดกลั้นได้เพราะมีปัญญา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 1 เม.ย. 2550

ขอยกตัวอย่างจากพระไตรปิกฏขอเชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

 มีขันติเป็นกำลัง [จริยาปิฎก]

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปุถุชนคนหนึ่ง
วันที่ 1 เม.ย. 2550

สัตว์ บุคคล ตัวตนไม่มี  เพราะฉะนั้นขันติ  จึงเป็นความอดทนต่อสภาพธรรมที่เป็น

อกุศล  คืออโทสเจตสิก 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
shumporn.t
วันที่ 2 เม.ย. 2550

ทำดีที่สุดตามคุณธรรมที่เราได้สะสมมา  อะไรที่มากไปเพราะปัญญาและโสภณธรรม

อื่นยังไม่เจริญ  ก็ให้รู้ตามความเป็นจริง  ค่อย ๆ  สะสมอบรมไป  ที่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่

ในวันนี้  อาจเป็นเรื่องเล็กในวันหน้า

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แวะเข้ามา
วันที่ 2 เม.ย. 2550
เป็นผู้ที่เข้าใจชีวิต  ขอเจริญในธรรม
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ