ทำใจให้ว่าง ทำไม่ได้
 
Vivatpong
วันที่  30 มี.ค. 2550
หมายเลข  3235
อ่าน  739
มีใครทำได้บ้าง  กรุณาให้ความเห็น

Tag  ทำใจให้ว่าง

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 30 มี.ค. 2550

ในขุททกนิกาย มหานิททเทส ปสูรสุตตนิทเทสที่8 ข้อ 319     ใจหมายถึงจิต   โลก

ของแต่ละคนเป็นไปตามอำนาจจิตของแต่ละคน  จากสังยุตตนิกาย สคาถวรรค อันธ

วรรคที่ 7 จิตตสูตรที่ 2  คำว่า ทำใจ ถ้าหมายถึง  บังคับจิต...ให้ว่าง  ทำไม่ได้  เพราะ

การเกิดของจิตเกิดตามเหตุปัจจัย  จึงบังคับบัญชาไม่ได้

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 30 มี.ค. 2550

ทำใจให้ว่างทำไม่ได้หรอก  แต่ทำใจให้ว่างจากอกุศลความวุ่นวายก็ยังพอได้  คือ การฟังธรรม   เพราะขณะนั้นจิตสงบจาก  โลภะ  โทสะ   โมหะ   ชั่วขณะที่ฟังธรรมแล้วเข้าใจจิตเป็นกุศลก็ว่างจากอกุศลชั่วคราว  แต่ปกติแล้วจิตไม่ว่าง  เพราะจิตดวงหนึ่งดับไปเป็นเหตุปัจจัยให้จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้น  เว้น  จุติจิตของพระอรหันต์   ไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดอีก

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ