...ควรรู้อะไรก่อนเป็นพื้นฐาน
 
Vivatpong
วันที่  29 มี.ค. 2550
หมายเลข  3230
อ่าน  519
กรุณาช่วยสรุปให้ด้วยครับ ว่าควรทำความเข้าใจอะไรก่อนเป็นพื้นฐาน

เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดในคำสอน

Tag  รู้อะไรก่อน

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
gyvv
วันที่ 30 มี.ค. 2550

สังขารธรรม  วิสังขารธรรม  สังขตธรรม  อสังขตธรรมปรมัตถธรรม ๔  ขันธ์ ๕

ชาติของจิต

ทั้งหมดอยู่ในซีดี จิตปรมัตถ์  3  แผ่น + โสภณธรรม  3 แผ่น +

หนังสือ ปรมัตถธรรมสังเขป 

ขอให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริงครับ /|

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
gyvv
วันที่ 30 มี.ค. 2550

ธรรมะเริ่มต้นด้วยการฟัง  แล้วพิจารณาอย่างแยบคาย  ต้องเริ่มจากการฟัง... เชิญที่หน้า ซีดีธัมมะ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
devout
วันที่ 30 มี.ค. 2550

        ต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องเหตุผลและ

ความจริง     สิ่งใดที่ไร้เหตุผลและไม่จริง  นั่นไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาค่ะ  พระองค์

ได้ทรงสอนว่า
 
- สังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง  ก็ต้องพิจารณาให้เข้าใจว่าไม่เที่ยงอย่างไร 
 
- สังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์  ก็ต้องพิจารณาให้เข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นทุกข์
 
- ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา  ก็ต้องพิจารณาให้เข้าใจว่าทำไมจึงเป็นอนัตตา
 
พระธรรมนั้นละเอียดลึกซึ้งมากค่ะ   ศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบ   จนกว่าท่านจะเป็นพระ-

อรหันต์

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 30 มี.ค. 2550

ควรศึกษาพื้นฐานอภิธรรมก่อนค่ะ  ขอเชิญมาฟังธรรมได้ที่มูลนิธิ ฯลฯ  ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ถ้าเราศึกษาพื้นฐานอภิธรรมเข้าใจ   และฟังพระสูตรไปด้วย  จะทำให้เราซาบซึ้งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเรื่องธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา  ไม่ใช่สัตว์   บุคคล  ตัวตน 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
TSP
วันที่ 30 มี.ค. 2550

อนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ