สักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่าได้ยิน ฯลฯ หมายความว่าอย่างไร
 
sorawit
วันที่  29 มี.ค. 2550
หมายเลข  3229
อ่าน  3,447
สักแต่ว่าเห็น  สักแต่ว่าได้ยิน  ฯลฯ  หมายความว่าอย่างไร 

มีอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกไหมครับ

Tag  สักแต่ว่าเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 30 มี.ค. 2550

 ขอเชิญคลิกอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎกที่นี่ครับ

เห็นสักแต่ว่าเห็น [พาหิยสูตร]   

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 30 มี.ค. 2550

เห็นสักแต่ว่าเห็น   หมายถึง   ขณะเห็นจริงๆ    ไม่มีความติดข้อง     ไม่มีความยินดีใน

การเห็นอย่างนั้น   ต้องเป็นปัญญา  เช่น  จักขุวิญญาณขณะนั้นไม่มีโลภะ โทสะ โมหะ

อบรมให้เหมือนกับจักขุวิญญาณคือการเห็น ไม่มีอกุศลเกิด    เป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 30 มี.ค. 2550
รู้ว่าเป็นธัมมะครับ ขณะรู้ว่าเป็นธัมมะขณะนั้นก็ไม่มีกิเลสครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ปุถุชนคนหนึ่ง
วันที่ 31 มี.ค. 2550
สักแต่ว่า...ต้องเป็นปัญญาจริงๆ   ขณะนั้นไม่มีความวิปลาสคลาดเคลื่อนของจิต
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
unknown
วันที่ 31 มี.ค. 2550
เป็นสิ่งที่สูงมากครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 เม.ย. 2553

 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ