ประกาศ นโยบายการสื่อสาร มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)
 
มศพ.
วันที่  21 ก.ค. 2563
หมายเลข  32109
อ่าน  2,557


ประกาศ
นโยบายการสื่อสารมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)


มศพ. คือ อะไร?   มศพ. คือ พุทธบริษัท

มศพ. มีหน้าที่ทำอะไร?

มศพ.  มีหน้าที่ศึกษาพระธรรมวินัยที่ยึดมั่นไม่ผิดจากคำในพระไตรปิฎกเท่านั้น เพื่อนำไปเผยแพร่ชี้แจงให้คนเข้าใจรู้จักชัดเจนในพระธรรมได้ถูกต้องและตรงไปตรงมาตามธรรมวินัยเป็นการรักษาพระธรรมวินัยให้คงไว้

มศพ. มีพระธรรมวินัยเป็นหลักยึดถือปฏิบัติ  โดยจะไม่กล่าวหรือกระทำการใด
ที่เป็นความเห็นนอกเหนือไปจากพระธรรมวินัยอย่างเด็ดขาด  

มศพ. เป็นกัลยาณมิตรที่บริสุทธิ์ไม่มุ่งทำร้ายผู้ใด

มศพ. มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตรงตามพระธรรมวินัยและทำความดีทุกประการเพื่อประโยชน์แก่สังคม ส่วนเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนานั้นเป็นการให้ความรู้ ไม่ใช่การบังคับให้ใครต้องเชื่อหรือ
ทำหน้าที่ตัดสินว่าใครถูกใครผิด 


มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) มีแห่งเดียว

มีที่ทำการมูลนิธิฯ อยู่ที่ เลขที่  174/1 ซอยเจริญนคร 78 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หมายเลขโทรศัพท์ 02 4680239

ผู้ใดประสงค์จะติดต่อ  มศพ. ให้ติดต่อตามข้อมูลข้างต้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล

อนึ่ง มศพ. มีชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ซึ่งเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิฯ อยู่ด้วย 

ผู้ใดประสงค์จะนำข้อความของ มศพ. ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเพื่อเผยแพร่พระธรรม โดยไม่มุ่งประโยชน์ทางการค้า ให้นำไปใช้ได้

ทั้งนี้  ต้องเผยแพร่ให้ตรงตามข้อมูลของ มศพ. หรือ ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. และให้อ้างที่มาด้วยว่ามาจากเว็บไซต์ หนังสือ หรือ สื่ออื่นใดของ มศพ. หรือ ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. 

สำหรับการขอพิมพ์หนังสือของ มศพ. ให้ติดต่อขออนุญาตจาก มศพ. ก่อนการจัดพิมพ์

ประกาศมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแจ้งเพื่อกรุณาทราบ


ลงชื่อ

(พล.ต. วีระ พลวัฒน์)
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
papon
papon
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Natanaphong
Natanaphong
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
natthayapinthong339
natthayapinthong339
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 22 ก.ค. 2563

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
captpok
วันที่ 22 ก.ค. 2563

สาธุ สาธุ สาธุ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 26 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chaweewanksyt
chaweewanksyt
วันที่ 6 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณ และ อนุโมทนาค่ะ

ได้ความรู้ เพราะ เวปนี้…

 

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ประสาน
วันที่ 11 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 27 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 11  
 
v_varunya
v_varunya
วันที่ 29 ต.ค. 2563

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 7 พ.ย. 2563

อนุโมทนา ขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 2 ธ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 14  
 
panasda
วันที่ 2 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 15  
 
Chatuponn_Chantarasilpin
Chatuponn_Chantarasilpin
วันที่ 13 ธ.ค. 2563

กระผมเข้าใจ และจะปฏิบั​ติตามเจตนารมณ์​และวัตถุประสงค์​ของ บ้านธรรมะ มศพ.ทุกประการ

กราบขอบพระคุณ​ท่านอาจารย์​ทุกท่านครับ

สาธุ​สาธุ​สาธุ​ 

 
  ความคิดเห็น 16  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 24 ม.ค. 2564

ได้มารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นเพราะมูลนิธิเลย ความเข้าใจผิดที่ฟังมาจากที่อื่นก็ถูกลบล้างไป ขอขอบพระคุณมูลนิธิฯ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 17  
 
Jans
Jans
วันที่ 21 เม.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ