สนทนาพิเศษ

 
มศพ.
วันที่  22 ส.ค. 2563
หมายเลข  32677
อ่าน  584

ขอเชิญรับฟัง รายการสนทนาพิเศษ...

สนทนาพิเศษ ความไม่เข้าใจพระพุทธศาสนากับความไม่สงบของประเทศชาติ ๑

พระพุทธศาสนาไม่ใช่เถรสมาคม

ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

พระพุทธศาสนา เถรวาท

เรื่องธรรมเบื้องต้น

ประเด็น ความเห็นผิดทำลายพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ

เรื่องการบวช

การบวชในพระธรรมวินัย

ประเด็นสามเณร

การบวชตามพระธรรมวินัย

ยุคนี้ไม่มีภิกษุณีและกรณีธรรมกาย


ประมวลสาระสำคัญจากการสนทนาพิเศษ

แก้ภัยที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา

ภัยเกิด เพราะไม่เข้าใจพระพุทธศาสนา

เพียงไปนั่งไปเดินไปยืน จะมีปัญญาได้อย่างไร

ไม่หมดความหวังดี

หน้าที่ของพุทธบริษัท


ขอเชิญรับฟัง รายการสนทนาพิเศษ...

มหาเถรสมาคม กับ พระธรรมวินัย

พระธรรมวินัย กับ มหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒

พระธรรมวินัย กับ มหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 25 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
วันที่ 31 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ