ข่าวที่น่ายินดียิ่ง บริษัท Hytexts นำหนังสือของมูลนิธิฯ ไปทำ e-book เผยแพร่ฟรีทางเว็บไซต์

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  8 มี.ค. 2564
หมายเลข  33836
อ่าน  2,232

บริษัท ไฮเท็คส์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการทางด้านการจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ออนไลน์ ทาง เว็บไซต์ HYTEXTS ได้มีหนังสือมาขออนุญาตจากทางมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อนำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของทางมูลนิธิฯ ที่เผยแพร่อยู่ทาง เว็บไซต์ บ้านธัมมะ ไปเผยแพร่ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งทางท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบและอนุญาตแล้ว

- ช่องทางแอปพลิเคชัน Hytexts eBook Store และ เว็ปไซต์ Hytexts.com ร้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด สำหรับหนังสือที่ขออนุญาต

- ช่องทางแอปพลิเคชัน Hibrary : ห้องสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่องค์กรหรือหน่วยงานที่ใช้บริการอยู่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด สำหรับหนังสือที่ขออนุญาต

อนึ่ง สำหรับหนังสือ e-book ดังกล่าว ทางบริษัท ไฮเท็คส์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด แจ้งว่า ทุกท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อได้ทำการสมัครสมาชิกแล้ว (อ่านได้ประมาณ ๑๐ หน้า โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก)

คลิกอ่าน ที่นี่ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนาในกุศลของผู้บริหารของบริษัท ไฮเท็คส์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด และขอแจ้งข่าวที่น่ายินดียิ่งนี้ ให้ทุกท่านได้รับทราบและยินดีโดยทั่วกัน ที่พระธรรมคำสอนที่ถูกต้อง ล้ำค่า ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งพระองค์นั้น จะได้มีการเผยแพร่ไปในวงกว้างอีกช่องทางหนึ่ง อันจะเป็นประโยชน์ยิ่ง ต่อผู้ที่แสวงหาความเข้าใจความจริงที่ถูกต้องในชีวิต ตามที่ทรงตรัสรู้และมีพระมหากรุณาแสดงไว้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
panasda
วันที่ 8 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 8 มี.ค. 2564

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลของผู้บริหารบริษัท ไฮเท็คส์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 8 มี.ค. 2564

ยินดีในกุศลของผู้บริหารบริษัท ไฮเท็คส์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ด้วยครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Supatchakon
วันที่ 8 มี.ค. 2564

สาธุ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
oui.kate
วันที่ 8 มี.ค. 2564

กราบอนุโมทนาอย่างยิ่ง สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
yupa
วันที่ 8 มี.ค. 2564

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Nataya
วันที่ 8 มี.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
petsin.90
วันที่ 8 มี.ค. 2564

กราบขอบพระคุณและ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Supak
วันที่ 8 มี.ค. 2564

สาธุค่ะ ดีจัง

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
สิริพรรณ
วันที่ 8 มี.ค. 2564

ยินดีในกุศลของผู้บริหารบริษัท ไฮเท็คส์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ที่ได้ มีโอกาสกระทำกิจที่ประเสริฐยิ่งใน การบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนา บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเผยแพร่พระธรรม จากคำของผู้ที่ มีความเข้าใจถูกต้องและตรงในพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงด้วยการศึกษาพระธรรมอย่างยาวนานด้วยความเคารพพระธรรมวินัยเป็นประการสำคัญที่สุด คือ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ คณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

และยินดีกับผู้ที่จะได้ศึกษาพระธรรม จากช่องทางนี้ อีกทางหนึ่งได้โดยสะดวกด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
san.ree2990
วันที่ 8 มี.ค. 2564

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
chatchai.k
วันที่ 8 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
papon
วันที่ 8 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
yanong89
วันที่ 9 มี.ค. 2564

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Wisaka
วันที่ 9 มี.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
thidajoy
วันที่ 9 มี.ค. 2564

อ่านด้วยเครื่องอ่าน Ebook Reader จะถนอมสายตาคล้ายอ่านจากหนังสือกระดาษจริง ไม่แสบตาเหมือนอ่านจากมือถือ หรือ หน้าจอคอมค่ะ  อนุโมทนากุศลด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
natthayapinthong339
วันที่ 9 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
กมลพร
วันที่ 9 มี.ค. 2564

อนุโมทนาในกุศลที่ยิ่งนี้ด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
phawinee
วันที่ 9 มี.ค. 2564

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
Phensiri
วันที่ 11 มี.ค. 2564

อนุโมธนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
ประสาน
วันที่ 11 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
pulit
วันที่ 13 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
Tuangporn
วันที่ 14 มี.ค. 2564

กราบอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
sdangprapai
วันที่ 16 มี.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ