สนทนาพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
 
มศพ.
วันที่  6 ธ.ค. 2560
หมายเลข  29347
อ่าน  1,976

  

 

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 

 

พระธรรมยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรือง

 

ขอเชิญคลิกฟังสนทนาพิเศษ
เรื่อง "ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ"

(ที่บ้านคุณทักษพล - คุณจริยา  เจียมวิจิตร
วันศุกร์ที่ 15  กันยายน  2560)

 
รวม  10   ตอนด้วยกัน  ดังนี้

001ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
002ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
003ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
004ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
005ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
006ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
007ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
008ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
009ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
010ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

ขอเชิญคลิกอ่านประมวลสาระสำคัญของการสนทนาพิเศษครั้งนี้
ได้ที่หัวข้อนี้

ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 6 ธ.ค. 2560

  พระธรรมยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรือง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 6 ธ.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
วันที่ 7 ธ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 8 ธ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 16 ธ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ธ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 6 ม.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 8 พ.ค. 2561

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนากุศลจิต คุณทักษพล คุณจริยาเจียมวิจิตร   

และคณะผู้สนทนาทุกท่านด้วยค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ