สนทนาพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ
 
มศพ.
วันที่  6 ธ.ค. 2560
หมายเลข  29347
อ่าน  2,059

  

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระธรรมยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรือง

ขอเชิญ คลิกฟัง สนทนาพิเศษ
เรื่อง "ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ"

ที่บ้านคุณทักษพล - คุณจริยา เจียมวิจิตร
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

รวม 10 ตอนด้วยกัน ดังนี้

001 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

002 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

003 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

004 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

005 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

006 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

007 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

008 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

009 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

010 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

ขอเชิญคลิกอ่านประมวลสาระสำคัญของการสนทนาพิเศษครั้งนี้
ได้ที่หัวข้อนี้

ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 6 ธ.ค. 2560

พระธรรมยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรือง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 6 ธ.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
thilda
วันที่ 7 ธ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 8 ธ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 16 ธ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ธ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 6 ม.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 8 พ.ค. 2561

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนากุศลจิต คุณทักษพล คุณจริยาเจียมวิจิตร   

และคณะผู้สนทนาทุกท่านด้วยค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ