กิจกรรมและสื่อต่างๆ ของ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

 
มศพ.
วันที่  21 ก.ค. 2563
หมายเลข  32110
อ่าน  763มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
มีกิจกรรมและสื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สนทนาธรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

2. วิทยุออนไลน์ บ้านธัมมะ

3. จัดดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

4. บันทึกภาพและเสียงสนทนาธรรม โดยกล้องวีดีโอมาตรฐาน

5. เผยแพร่เว็บไซต์บ้านธัมมะ www.dhammahome.com
และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น พม่า เวียดนาม

6. เผยแพร่พระพุทธศาสนาโดย YouTube

7. เผยแพร่พระพุทธศาสนาโดย LINE Official และ Instragram

8. เผยแพร่พระพุทธศาสนาโดย Facebook

9. ประชาสัมพันธ์ภาพ ข่าว มศพ.

ผู้มีความประสงค์สนใจกิจกรรม มศพ. ควรติดต่อตรงเจ้าหน้าที่โดยตรง
รายละเอียดตามไฟล์ pdf ที่แนบมานี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 4680239
ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 23 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ